Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábřežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044 – dokončovací práce
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017
Dodávka kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 17.01.2018 12:00
Technické plyny
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2017
VD Les Království, obnova NKP – výkon činnosti BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2017 05.01.2018 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - znalecký posudek
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2017
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana- neodkladné zabezpečovací práce rozpracované stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2017
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - aktualizace DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017
MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektů soustavy Bedřichov - Rudolfov - výkon činnosti BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2017 14.12.2017 09:00
Zařízení na tvorbu výplatních dokladů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2017 11.12.2017 09:00
Technickobezpečnostní dohled nad VD Veletov při rekonstrukci a modernizaci MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017
Smlouva na dodávku zařízení pro přesné měření náklonů jezových pilířů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017
"Systém ATLAS-upgrade"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017
Smlouva o dílo - zpracování a tisk materiálu Vodárenské nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2017
Úklid objektu provozního střediska Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2017 22.11.2017 09:00
Odlehčovací větev Alby, Týniště nad Orlicí, rekonstrukce stavidel, ř. km 0,128
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 16.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016