Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Skořenický potok, Bošín, odstranění nánosů, ř.km 1,177-1,311
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Orličský potok, Jablonné n. O., odstranění nánosů z přepážek, ř.km 1,250-1,830
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Teplický potok, Běstovice, odstranění nánosů, ř.km 0,900-1,300
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Laboratorní rozbory - stanovení ekotoxicity
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
LVC, oprava poškozených daleb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 22.06.2017 09:00
VD Les Království, vodovodní řad a přípojky
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.06.2017
Chrastava, studie proveditelnosti protipovodňové ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 28.06.2017 12:00
Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž
mimo režim ZZVZ Zadáno 08.06.2017
25 ks přenosných monitorovacích stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017
Krounka, Kutřín, výstavba poldru
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.06.2017
MVN Levínská Olešnice, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 15.06.2017 09:00
Dunajka, ř.km 0.0 - 4.8, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Chrudimka, ř.km 43.0 - 47.0, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
Větrovský potok, ř.km 0.0 - 3.0, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016