Veřejná zakázka: Hlavnovský potok, Lhota u Dřís, kácení a ořez topolů, ř. km 2,670-3,750

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18487
Systémové číslo: P23V00000830
Evidenční číslo zadavatele: 711230030
Datum zahájení: 15.08.2023
Nabídku podat do: 31.08.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hlavnovský potok, Lhota u Dřís, kácení a ořez topolů, ř. km 2,670-3,750
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v pokácení 11ks a ořezu 12ks (15 kmenů) vzrostlých stromů. Všechny stromy určené k zásahu jsou označeny na kmeni reflexní oranžovou.
Odstranění křovin v úseku bude provedeno před kácením v minimálním rozsahu – do 20 m2, jedná se o výřez překážek v únikovém a bezpečnostním prostoru.
Kácení v úseku bude provedeno před provedením ořezů. Kácené stromy jsou situované mezi místní komunikací a korytem Hlavnovského potoka. Tyto stromy nakloněné nad kory-to i nad komunikaci budou odstraněny postupným kácením bez spouštění větví. Z bezpečnostních důvodů bude prostor kácení v místě přístupném veřejnosti (místní komu-nikace) označen informačními tabulemi a ohrazen výstražnou páskou – zajistí zhotovitel. Pomocí výstražné pásky budou vytrasovány bezpečné koridory pro pěší kolem prostoru prováděných prací – zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí vyřízení uzavírky nebo omezení provozu na místní komunikaci s odpovědným orgánem státní správy. V případě potřeby bude provoz na komunikaci řízen pracovníky – zajistí zhotovitel. Místo manipulace se dřevní hmotou bude po dokončení prací (vč. odvozu dřevní hmoty a likvidace větví) uvedeno do původního stavu. Prostor kácení bude po dokončení prací urovnán do původního stavu – obzvláště povrch komunikace musí být řádně očištěn a opraven.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 252 866 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky