Veřejná zakázka: Vlkava, Hronětice, probírka břehového porostu OB, ř.km 5,930-6,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18488
Systémové číslo: P23V00000831
Evidenční číslo zadavatele: 711230027
Datum zahájení: 15.08.2023
Nabídku podat do: 31.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlkava, Hronětice, probírka břehového porostu OB, ř.km 5,930-6,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá ve pokácení 72ks vzrostlých stromů, 40ks vývratů a 60m2 keřového podrostu do 7cm průměru kmene v místě zásahu. Dřeviny určené ke kácení jsou na kmeni označeny reflexní barvou.
Kácení bude provedeno směrově na břehové pozemky, odvětvení a krácení kmenů bude provedeno následně na zemi. Pařezy po odstraněných stromech budou maximálně zkráceny.
Pro vytvoření prostoru kácení, manipulace a únikových cest v podrostu bude proveden výřez zapojeného porostu (náletové dřeviny a křoviny) do 7cm průměru kmene.
Dřevní hmota bude zhotovitelem přemístěna na mezideponii na pozemku 278/7 v k.ú. Hronětice, ve vlastnictví spol. Montamilk s.r.o. Úhradu za pronájem pozemku pro deponii dřevní hmoty a další podmínky stanovené v souhlasu vlastníka pozemku zajistí zhotovitel prací.
Dřevní hmota zde bude uložena do figury pro následný odvoz, který zajistí zadavatel. Figury budou vyrovnány dle délky nakrácených kmenů, zadavatel požaduje délky kmenů vzrostlých stromů 4m s nadměrkem (2%, maximálně však 10 cm), v případě větví, výřezů menších stromů budou v délkách 2m. Dřevní hmota z větví a křovin do 7 cm průměru bude deponována na jedné hromadě a předána zástupci zadavatele. Drcení (štěpkování) a likvidace štěpky nejsou součástí akce – zajistí odvozce štěpky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 166 817 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky