Veřejná zakázka: Jizera, Nudvojovice, smýcení výmladků z koryta PB, ř.km 77,950 - 78,350

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 18497
Systémové číslo: P23V00000840
Evidenční číslo zadavatele: 711230024
Datum zahájení: 17.08.2023
Nabídku podat do: 04.09.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jizera, Nudvojovice, smýcení výmladků z koryta PB, ř.km 77,950 - 78,350
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá ve pokácení 239ks vzrostlých stromů a 1126m2 keřového porostu v místě zásahu do 7cm průměru kmene. Všechny stromy určené k pokácení jsou označeny na kmeni reflexní oranžovou.
Kácení dřevin bude provedeno standartní technikou směrového kácení s odvětvením kmene. Pařezy po odstraněných stromech budou maximálně zkráceny.
Dřevní hmota z kmenů a větví průměru nad 70 mm bude zpracována do klád délky 4m s nadměrkem (2%, maximálně však 10 cm), v případě větví a výřezů menších stromů budou v délkách 2m. Dřevní hmota bude uložena na pozemcích ve správě zadavatele prací - p.p.č. 3901, p.p.č. 3900 a p.p.č. 3898/1 k.ú. Turnov. Na těchto odvozových místech bude srovnána do prostorových metrů, změřena a protokolárně předána zástupci zadavatele. Souhlas majitelů jiných pozemků se vstupem je součástí záměru.
Dřevní hmota do průměru 70 mm z větví bude odklizena do 20 m, z křovin bude přemístěna do 50m (viz poznámky k souboru cen - interaktivní odkaz v zadání), srovnána do hromad a předána zástupci zadavatele. Drcení (štěpkování) a likvidace štěpky nejsou součástí akce – zajistí odvozce štěpky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 204 323 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy