Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe
nadlimitní Zadáno 01.08.2018 13.09.2018 10:00
VD Střekov, migrační zprůchodnění - zpracování detailnějšího technického prověření záměru
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2018
Poskytnutí právních služeb advokátní kanceláří - podání ústavní stížnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2018
VD Střekov, instalace vázacích prvků na jez
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 10.08.2018 09:00
Povodí nádrže Vrchlice - vodní zdroje a jejich perspektiva
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2018 07.08.2018 09:00
Znalecký posudek - stavební charakter malé vodní nádrže Lejšovka
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2018
Antivirus Symantec - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2018 23.07.2018 09:00
Výměna 2 ks serverů VMWare farmy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 24.07.2018 09:00
VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti - návrh opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018
VD Hubálov, soudně-znalecké posouzení porušení pravostrané části jezu Hubálov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018
Dodávka audiovizuálních a fotografických přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2018 12.07.2018 12:00
Síťový balancer - F5 - BIG-IP SERVICE - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 28.06.2018 09:00
Zaměření pozemků pod cizími VD a vypracování technických zpráv v souvisl. s § 59a vodního zákona
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018
Dodávka zařízení a vybavení interiéru – elektrické spotřebiče
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 28.06.2018 12:00
Hartský potok, Dvůr Králové n/L, oprava opevnění a odstranění nánosů, ř.km 3,850 - 4,090
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 27.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016