Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Roudnice nad Labem, oprava hydraulického válce MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 10.11.2020 10:00
Budova ŘSP, lokální klimatizace B215 + B216
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 23.11.2020 09:00
Management sedimentů na území ve správě státního podniku Povodí Labe – Analytická část
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2020
Zařízení IBM - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 04.11.2020 09:00
Labe, k.ú. Střekov, k.ú. Svádov, náhradní výsadba s následnou péčí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2020 11.11.2020 10:00
VD Les Království, oprava těsnění návodního uzávěru spodní hrázové výpusti
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020
Labe, zdrž Brandýs, PB, ř.km 866,040, k.ú. Stará Boleslav, kácení a výsadba doprovodného porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 05.11.2020 09:00
IDVT 10167316, Horní Staré Město, kácení břehového porostu, ř. km 0,570 - 0,840
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 02.11.2020 09:00
Labe, Kunčice nad Labem, probírka břehového porostu v ř.km 1063,100 - 1066,122, I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 29.10.2020 09:00
TATRA T 815 AD 20T, oprava brzd, karosérie a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 20.10.2020 14:00
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 02.11.2020 09:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 20.10.2020 12:00
DVT Polepka, Dobřeň, rekonstrukce koryta, ř.km 17,050-17,175
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 20.10.2020 09:00
VD České Kopisty, údržba zpětné vazby středního jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 09.10.2020 16:00
VD Rozkoš, výchovná probírka porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016