Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lužina, Předměřice nad Labem, probírka břehového porostu v ř. km 0,375 - 0,500
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2022 15.11.2022 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru
nadlimitní Zadáno 31.10.2022 25.05.2023 10:00
Spotřební materiál k analytickým přístrojům firmy Waters
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2022
VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2022 10.11.2022 09:00
Dodávka kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2022 04.11.2022 13:00
Evidence odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022
Univerzální drapák pro Kaiser S12
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2022
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – výkon KOO BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2022 03.10.2022 09:00
Labe, stanovení záplavového území, ř.km 1058 – 1075,8; hydrotechnické výpočty
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2022 03.10.2022 12:00
Lomnice, nádrž Raspenava, studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2022 07.10.2022 12:00
Nafta motorová bez spotřební daně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 19.09.2022 00:00
Smlouva o zajišťování pracovnělékařských služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 30.08.2022 14:00
Zahradní traktorové sekačky - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2022 15.09.2022 09:00
VD Střekov, oprava trvale zatopených částí VD
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 14.09.2022 09:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - zajištění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a injektážního dozoru (INJ) po dobu stavby
nadlimitní Zadáno 29.08.2022 29.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016