Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2018 19.02.2018 09:00
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podklad k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe)
nadlimitní Zadáno 22.01.2018 01.03.2018 10:00
Rámcová smlouva, kámen, oblasti Jičín a Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2018
Rámcová smlouva, kámen, oblast Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2018
MVE Josefův Důl - měření ZB hodinově
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018
VD Srnojedy, rekonstrukce jezu – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi PD a realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 18.01.2018 09:00
Čekací stání pro malá plavidla na Labi
podlimitní Zadáno 08.01.2018 31.01.2018 10:00
Smlouva o poskytování služby on-line GPS monitoringu vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018
Rámcová smlouva, beton, oblast Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2018
Aplikace Vodohospodářský dispečink
podlimitní Zadáno 05.01.2018 29.01.2018 10:00
Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábřežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044 – dokončovací práce
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017
Dodávka kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2017 17.01.2018 12:00
Technické plyny
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2017
VD Les Království, obnova NKP – výkon činnosti BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2017 05.01.2018 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - znalecký posudek
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016