Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva, technické plyny, provozně - technický úsek Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018
Znalecké posudky pro oblast "Roudnicko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Neratovicko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Mělnicko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Lovosicko - Děčínsko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Kolínsko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Čelákovice"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 12.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Pardubicko"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 30.11.2018 11:00
Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa)
nadlimitní Zadáno 14.11.2018 10.01.2019 10:00
Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 21.11.2018 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018
GPS monitorovací systém
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 21.11.2018 09:00
Kancelářská technika a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 15.11.2018 09:00
Zařízení IBM - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2018 07.11.2018 09:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon geotechnického dozoru a geotechnický monitoring
podlimitní Zadáno 30.10.2018 19.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016