Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – stavební část
podlimitní Zadáno 19.07.2022 18.08.2022 10:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 02.08.2022 09:00
Příprava a realizace zadávacího řízení na pořízení, provoz a rozvoj Ekonomického informačního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 02.08.2022 10:00
Smlouva příkazní o poskytování právních služeb, Krounka, Kutřín, výstavba poldru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2022 19.07.2022 10:00
Kamenice, Velké Hamry, smýcení náletů ř.km 13,339 - 14,550
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 15.07.2022 09:00
MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 18.07.2022 10:00
HW diskové pole Hitachi G200 - prodloužení záruky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 14.07.2022 10:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2022 14.07.2022 09:00
Lužická Nisa, Jablonec n. N., havárie PB zdi, ř.km 44,400 - 44,420
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2022 13.07.2022 09:00
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2022
Vzorkovač odpadních vod - 3 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 22.06.2022 10:00
Filtrační jednotka AOX
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 22.06.2022 10:00
VD Kolín, oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2022 22.06.2022 09:00
Sjezdy do vody na Labi
podlimitní Zadáno 02.06.2022 23.06.2022 10:00
Anténní stožár WAN Hrdlořezy, přesun do Mladé Boleslavi
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016