Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, zdrž Lysá, LB, ř.km 884,90-885,30, údržba doprovodného a břehového porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 06.10.2020 09:00
Člun Gaston, PL32110864, oprava plavidla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 30.09.2020 10:00
PS Dvůr Králové n.L., východ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020
VD Lobkovice, oprava spodní stavby pravého břehového pilíře – potápěčské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 24.09.2020 09:00
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024
nadlimitní Zadáno 07.09.2020 14.10.2020 10:00
Adaptace VD Rozkoš na klimatickou změnu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020
Labe, Libotenice, revitalizace za koncentrační hrází
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 15.09.2020 10:00
VD Jahodnice, obnova vodního díla – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 09.09.2020 09:00
Velmi přesný digitální nivelační přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2020
HP CarePack pro VMware - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2020 07.09.2020 09:00
VD Kostelec nad Labem, SOB č.p. 803, oprava TZB
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2020 14.08.2020 00:00
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK (říjen)
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2020 25.08.2020 09:00
VD Rozkoš, oprava příjezdové komunikace k MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2020
Bylanka, Svítkov, aktualizace návrhu PPO po realizaci poldru Dřenice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020
Štědrý potok, aktualizace studie odtokových poměrů a záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016