Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Laboratorní informační systém Labsystém - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2018
Jasenná, Jásenná, oprava dlažeb, ř. km 6,600 - 7,580
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 30.05.2018 09:00
Smržovský potok, ř.km 0.0 – 6.3, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 25.05.2018 12:00
Jablonec n. N., štola Mšeno, sanace škod
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2018
Rámcová smlouva, kámen, oblast Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018
Rámcová smlouva, kámen, oblast Hradec Králové I
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018
Rámcová smlouva, kámen, oblasti Dvůr Králové a Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2018
Rámcová smlouva, beton, oblast Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018
Rámcová smlouva, beton, oblast Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018
Rámcová smlouva, beton, oblasti Dvůr Králové a Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018
Rámcová smlouva, beton, oblast Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018
Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 - 0,340 - II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 23.05.2018 09:00
Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 21.05.2018 09:00
Přístav Mělník, odstranění nánosů, oprava vázacích prvků a přístavní zdi
podlimitní Zadáno 02.05.2018 24.05.2018 10:00
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace
podlimitní Zadáno 23.04.2018 17.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016