Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Montážní buňka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 09.10.2020 09:00
VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 07.10.2020 09:00
ASW mapových serveru - twiGIS
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020
Litolská svodnice, PB, ř.km 0,150-0,300, údržba břehového porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 08.10.2020 09:00
VD Rozkoš, rekonstrukce provozní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 05.10.2020 09:00
Labe, zdrž Lysá, LB, ř.km 884,90-885,30, údržba doprovodného a břehového porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2020 06.10.2020 09:00
Člun Gaston, PL32110864, oprava plavidla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020 30.09.2020 10:00
PS Dvůr Králové n.L., východ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2020
VD Lobkovice, oprava spodní stavby pravého břehového pilíře – potápěčské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 24.09.2020 09:00
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024
nadlimitní Zadáno 07.09.2020 14.10.2020 10:00
Adaptace VD Rozkoš na klimatickou změnu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020
Labe, Libotenice, revitalizace za koncentrační hrází
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 15.09.2020 10:00
VD Jahodnice, obnova vodního díla – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 09.09.2020 09:00
Velmi přesný digitální nivelační přístroj
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2020
HP CarePack pro VMware - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2020 07.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016