Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka audiovizuálních a fotografických přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 14:00
VD Lobkovice, modernizace vjezdových vrat
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 14.06.2019 09:00
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko
nadlimitní Zadáno 27.05.2019 08.07.2019 10:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - elektrické spotřebiče
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 06.06.2019 14:00
VD Kostomlátky, rekonstrukce dělících zdí PK
podlimitní Zadáno 23.05.2019 18.06.2019 10:00
VD Josefův Důl, oprava komunikace pod BH (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 06.06.2019 08:30
Budova závodu Jablonec n.N., rekonstrukce izolace střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 06.06.2019 08:45
MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE + vyvedení výkonu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 10.06.2019 09:00
Dobrovická stoka (IDVT 10179268), oprava koryta, ř.km 0,000-1,400
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 06.06.2019 10:00
Ichtyologická hodnocení kvality rybích společenstev zájmových lokalit ve vazbě na požadavky ÚRH a RS
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2019 05.06.2019 09:00
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000-0,342, oprava koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 03.06.2019 10:00
Úpa, Mladé Buky, rekonstrukce koryta, ř. km 56,850 – 56,986
podlimitní Zadáno 17.05.2019 13.06.2019 10:00
Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic – IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 30.05.2019 09:00
Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,600-0,900 – vrtný průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 30.05.2019 10:00
Nákup tiskopisů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 28.05.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016