Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva, kamenivo, pro Z1 Jablonec nad Nisou a Z2 Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020
Budovy Povodí Labe, Hradec Králové, zajištění úklidových prací
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020 04.03.2020 09:00
VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory
podlimitní Zadáno 17.02.2020 10.03.2020 10:00
Metuje, Náchod, sečení břehových porostů, ř. km 33,200 – 38,560
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 05.03.2020 09:00
PS Dvůr Králové n.L., západ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 04.03.2020 09:00
PS Jičín, VT, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 06.03.2020 09:00
Labe, Prostřední Žleb-Obříství, kácení 126 ks stromů, generel - naléhavost 2 a 3 (ř.km 735,93-847,07)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 27.02.2020 09:00
Úpa, Mladé Buky, odstranění nánosů v obci, ř. km 55,000 - 58,000 - DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 03.03.2020 09:00
Trotina, Lužany nad Trotinou, oprava dlažeb, ř. km 9,220 – 9,480 – DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 03.03.2020 09:30
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 28.02.2020 09:00
Rámcová smlouva, kontrola tech. stavu vozidel, oblast Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020
Studie opatření k posílení akumulační funkce suchých nádrží
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 06.03.2020 09:00
VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru
podlimitní Zadáno 11.02.2020 03.03.2020 10:00
Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného ramene Doubka
podlimitní Zadáno 11.02.2020 04.03.2020 10:00
VD Smiřice, oprava zpevněných ploch u likusového skladu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 26.02.2020 08:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016