Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Obříství, oprava hydraulického válce poklopových vrat PK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2023 16.02.2023 09:00
VD Rožátov, oprava dna štěrkové propusti
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2023 14.02.2023 09:00
Datové přenosy z LoRa stanic VHD
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2023
Rámcová smlouva, kontrola tech. stavu vozidel, oblast Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2023
PS Ml.Boleslav, oprava střešních oken provozní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2023 20.02.2023 08:30
Cidlina, Chlumec n. C., oprava PB nábřežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2023 13.02.2023 09:00
DMS - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2023
"Cidlina: Libice, ochranná hráz" - vypracování GP a pasportu pro zápis VD do KN
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2023
VD Srnojedy, VD Obříství, VD Týnec n. L., oprava uzávěrů PK
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2023 30.01.2023 09:00
VD Josefův Důl, oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace objektů dozorství
podlimitní Zadáno 11.01.2023 09.02.2023 10:00
Rámcová smlouva, uložení objemného biologicky rozložitelného odpadu, pro závod Z1, Z2, Z3
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2023
Štítarský potok, Lovčice, kácení rizikových topolů, ř. km 25,750 - 25,820
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2023 30.01.2023 08:00
Severočeské komunální služby s.r.o. - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKO, SO.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2023
VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetězů
podlimitní Zadáno 06.01.2023 17.02.2023 10:00
Ukládání říčního sedimentu vytěženého z koryta řeky Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2023 12.01.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016