Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mšenský potok, Jablonec nad Nisou, oprava koryta, ř. km 0,000-1,500
podlimitní Zadáno 08.10.2021 01.11.2021 10:00
Stebenka, Turnov, revitalizace toku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2021 21.10.2021 09:00
VD Štětí, VD Roudnice n. L., VD Č. Kopisty, VD Lovosice, kontrola lineárních pohonů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 21.10.2021 10:00
VD České Kopisty, Obříství, oprava potrubí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 20.10.2021 10:30
Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-17,200 - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 19.10.2021 09:00
Dodávka dodávkových vozidel - 5 ks
podlimitní Zadáno 29.09.2021 25.11.2021 10:00
Dodávka audiovizuální techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 11.10.2021 12:00
VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2021 12.10.2021 09:00
Klimatizační zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2021 20.10.2021 09:00
VD Labská, oprava základových konstrukcí provozní budovy č.p. 98 - DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021
Labe, Vědomice, oprava břehového opevnění ř.km od 808,7 do 808,9
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 05.10.2021 10:00
Doubský potok, Minkovice, kácení hav. stromů, ř.km. 2,220 - 5,900
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 04.10.2021 08:30
Drahyně, Horní Vlčkovice, kácení stromů, ř.km 5,770 - 6,080
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 20.09.2021 09:00
SW antispam - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 30.09.2021 09:00
Centrální datové úložiště - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 04.10.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016