Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veeam upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2022 07.04.2022 09:00
PS Hradec Králové, Dřevíč a Liščí potok, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2022 07.04.2022 08:30
Bílá Nisa, Janov n.N., oprava koryta, ř.km 6,140 – 6,510
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 11.04.2022 08:30
Aktualizace ZÚ Malého labského náhonu a posouzení vlivu PPO v povodí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022
PS Jičín, východ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2022 05.04.2022 08:00
PS Jičín, sever, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2022 04.04.2022 08:30
Dohledový server IS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2022 05.04.2022 09:00
Kancelářská technika a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2022 04.04.2022 09:00
VD Štětí, rekonstrukce kanalizačního systému
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 23.03.2022 09:00
Lužická Nisa, Liberec, revitalizace koryta v intravilánu, ř.km 31,845-33,555 – I. etapa - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2022 04.04.2022 08:30
VD Sojovice, rekonstrukce provizorního hrazení segmentu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2022 04.04.2022 08:30
Nákup hutního materiálu pro Z3
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 30.03.2022 08:00
Nákup hutního materiálu pro Z3
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 30.03.2022 08:00
Rámcová smlouva, kamenivo pro Z1 Jablonec nad Nisou a Z2 Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022
Zpracování znaleckých posudků pro budovy PTÚ Roudnice nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2022 15.03.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016