Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi – biologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023
Úpa, Svoboda nad Úpou, rekonstrukce koryta, ř. km 59,015 - 59,325 – geo. a stav. techn. průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023 14.08.2023 10:00
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – výkon GTD
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2023 14.08.2023 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2023 10.08.2023 09:00
Zminka, Hostovice, rekonstrukce tělesa náhonu LB, ř. km 8,100 – 8,150 – slovení rybí obsádky
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2023
MVE Rudolfov II, oprava a rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 09.08.2023 09:00
Smlouva o dílo - grafické zpracování a tisk Výroční zprávy za rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2023
Dodávka zařízení a vybavení interiéru – elektrické spotřebiče
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 12.07.2023 10:00
VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2023 11.07.2023 09:00
Fixní služby CT – hlasové volání z pevných linek
podlimitní Zadáno 19.06.2023 28.07.2023 10:00
VD Harcov, stabilizace skalního svahu na p.p.č.2636
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 10.07.2023 09:00
Budovy ŘSP, střežení monitorovacím systémem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023
VD D.Beřkovice, havarijní oprava těsnění sektorového jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 11.07.2023 10:00
Hustířanka, vymezení záplavového území (ř. km 8.2 - 11.3)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 03.07.2023 12:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru – výkon stálého technického dozoru stavebníka (TDS)
nadlimitní Zadáno 12.06.2023 17.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016