Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o vzájemné součinnosti při provozování vodního díla "Labe, Děčín zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 02.03.2023 00:00
PS Jičín, východ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 16.03.2023 08:00
Provádění servisní služby - ČOV
nadlimitní Zadáno 28.02.2023
VD Dolní Beřkovice, rekonstrukce provozní budovy bez č.p.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023 15.03.2023 10:00
Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř. km 1070,360 - 1070,435
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023 14.03.2023 09:00
Povodí Labe, ředitelství státního podniku, provádění zahradnických prací
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2023 13.03.2023 12:00
Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250 - 0,550
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023 09.03.2023 09:00
Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod za období 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2023
Rudolfov, č.p.63, rekonstrukce nebytových prostor a vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2023 08.03.2023 10:00
Centrální FW - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 02.03.2023 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - proj. dokumentace pro provádění stavby pro realizaci nedokončeného díla-aktualizace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023
Severočeské komunální služby s.r.o. - Smlouva o využití a odstranění odpadu - Proseč
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2023
Dodávka čisticích prostředků a jiného drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2023 28.02.2023 09:00
Rádiem řízené svahové sekačky - 3 ks
podlimitní Zadáno 08.02.2023 07.03.2023 10:00
VD Kostomlátky, výstavba provozního zázemí a inženýrských sítí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2023 22.02.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016