Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř.km 4,800-6,230
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 03.04.2019 09:00
Zabezpečení servisní činnosti a provádění následných oprav na zabezpečovacím systému
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 27.03.2019 13:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019
Nákup 16 ks mobilních měřících stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2019
Provádění zahradnických prací v areálu Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 18.03.2019 14:00
VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2019 25.03.2019 09:00
VD Střekov, potápěčský průzkum, prohlídka horních vrat VPK
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019
Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod
podlimitní Zadáno 01.03.2019 28.03.2019 10:00
Labe a Úpa, Jaroměř, sečení břehových porostů, ř. km 1014,7 – 1016,5 a 0,000 - 0,260
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 14.03.2019 09:45
Liščí potok, Hejtmánkovice, sečení břehových porostů, ř. km 0,800 – 5,600
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 14.03.2019 09:30
Dřevíč, Velký Dřevíč, sečení břehových porostů, ř. km 0,100 – 2,300
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 14.03.2019 09:15
PS Jičín, MVN, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 14.03.2019 09:00
Servisní služby Microsoft
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2019 11.03.2019 10:00
PS Jičín, VT, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 07.03.2019 09:30
PS Dvůr Králové n.L., jih, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 07.03.2019 09:15
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016