Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva, beton, oblast Liberec
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018
Rámcová smlouva, beton, oblasti Dvůr Králové a Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018
Rámcová smlouva, beton, oblast Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018
Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 - 0,340 - II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 23.05.2018 09:00
Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 21.05.2018 09:00
Přístav Mělník, odstranění nánosů, oprava vázacích prvků a přístavní zdi
podlimitní Zadáno 02.05.2018 24.05.2018 10:00
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace
podlimitní Zadáno 23.04.2018 17.05.2018 10:00
Poskytování telekomunikačních služeb pro spojení s přehradami PLA prostřednictvím radiové sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018
Rámcová smlouva, kámen, oblasti Liberec a Dvůr Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018
Rámcová smlouva, hutní materiál, závod Jablonec n. N.
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018
VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu
podlimitní Zadáno 11.04.2018 04.05.2018 10:00
VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze - aktualizace DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2018
AutoCAD SW - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 20.04.2018 09:00
Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800 - biologický dohled
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018
Peklo, ř.km 0.0 – 6.5, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2018 16.04.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016