Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MVN Samšina, odstranění sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 13.05.2016 10:00
VD Josefův Důl, sanace betonových konstrukcí odběrného objektu a lávky pod vodou
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 17.05.2016 10:00
VD Přelouč, oprava oken jezových věží
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 24.05.2016 10:00
DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 10.05.2016 10:00
Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 10.05.2016 09:00
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2017 až 2020
nadlimitní Zadáno 27.04.2016 13.06.2016 10:00
VD Sojovice, rekonstrukce klapky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 12.05.2016 09:00
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 29.04.2016 11:00
Čertovka, Habrkovice - Bílé Podolí, oprava úpravy, ř.km 0,000-13,151
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 09:30
DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 10:00
Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř. km 1,010-23,945
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 09:00
AutoCAD subscription: AutoCAD SW - upgrade 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 25.04.2016 10:00
Daškův splav, rekonstrukce vtokových stavidel do Mlýnského náhonu Metuje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 29.04.2016 10:30
PS Čáslav, rekonstrukce a přístavba budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 28.04.2016 09:00
Generel břehových porostů na vybraných tocích na území města Hradce Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 29.04.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016