Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Němčický potok, IDVT 10179312, Němčice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,200
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2017 07.02.2017 10:00
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 24.01.2017 10:00
VD Kameničky, odstranění nánosů ze zásobního prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 31.01.2017 09:00
Jasenná, Jásenná, oprava dlažeb, ř. km 6,600 - 7,580
podlimitní Zadáno 11.01.2017 09.02.2017 09:30
Blinka, Libodřice, obnova koryta v ř.km 8,9 - 9,5
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2017 24.01.2017 09:00
Dodávka audiovizuálních a fotografických přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2017
Labe, Židovice, Libotenice, revitalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2017 12.01.2017 09:00
Kompenzační opatření - DVT, oblast Sopřečské rybníky,odtěžení sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2017
Unimog U 400, HKO 49-03, oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2017
Kupní smlouva na dodávky technických plynů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2016
Oprava RR spoje RB Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
PPO Lovosicko, následná pěstební péče
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Jez Mnětice, havarijní oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2016
Oprava analyzátoru AOX
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016
DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 15.12.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016