Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, Račice, protipovodňová ochrana - IGP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2017 30.05.2017 09:00
VD Mšeno, rekonstrukce MVE a šoupátkových uzávěrů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 25.05.2017 09:00
Nákup pozemků, Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 22.05.2017 14:00
Bělá, Jizerka, Košátecký potok, Harcovský potok – aktualizace ZÚ nad DMR
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 31.05.2017 12:00
Poskytování strážní služby - Souš, Josefův Důl
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 26.05.2017 10:00
Poskytování strážní služby - Hamry, Křižanovice, Vrchlice a Práčov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 26.05.2017 10:00
MVE Litice - garanční měření, 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017
"Licence Windows Servwr 2010 Standard pro 3ks serverů"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017
Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017 24.05.2017 09:00
VD Štětí, VPK + MPK, injektáž zdí, oprava spárování a oprava dna
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017 23.05.2017 09:00
Nebovidský potok, ř.km 0.0 – 5.5, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 15.05.2017 12:00
Cidlina, Zbraň-Žiželice, oprava koryta, ř. km 18,354 - 20,934
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 17.05.2017 09:00
Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava + rekonstrukce garáží dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 18.05.2017 09:00
Smlouva o zajištění propagace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017
LVC, obnova nátěrů svodidel
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016