Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
nadlimitní Zadáno 27.09.2016 14.12.2016 10:00
Modernizace monitorovacího systému přehrad Povodí Labe - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 14.11.2016 09:00
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 11.10.2016 10:00
MVE Zlíč - výstavba
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 11.10.2016 11:00
Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 10.10.2016 11:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 27.09.2016 15.11.2016 10:00
Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 - 0,340 - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 11.10.2016 09:00
Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 10.10.2016 10:00
MS Office multilicence 227ks
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 04.10.2016 09:00
Studie proveditelnosti sanace kontaminovaných labských sedimentů vybraných lokalit na dolním Labi
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 05.10.2016 10:00
VD Srnojedy a VD Přelouč, doplnění záhozů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2016 05.10.2016 10:00
Dlouhá strouha, Kvasiny, provizorní řešení úniku vody, ř.km 4,735-4,885
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016
Labe, Němčice, revitalizace odstaveného ramene
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 03.10.2016 09:00
Labe, Ústí nad Labem, Děčín, odstranění nánosů z přístavů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2016 03.10.2016 10:00
Labe, VD Obříství, VD Lobkovice, VD Kostelec nad Labem, zprůchodnění migračních překážek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2016 26.09.2016 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016