Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní tryskací souprava (vč. příslušenství)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 22.11.2016 11:00
Mobilní kompresor šroubový (5000 l/min)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 22.11.2016 10:30
Likvidace a uložení odpadu z vodního toku Zadní Lodrantka
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016
Instalace vodotěsných poklopů do velínů hydrostatických jezů na Z5 - 4 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 12.10.2016 09:00
MVE Počaply, modernizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 27.10.2016 10:00
VD Střekov, sanace ŽB konstrukcí a oprava tubusu nad lávkou ČD
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2016 12.10.2016 10:00
Provedení auditu Compliance programu Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.09.2016 10.10.2016 12:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
nadlimitní Zadáno 27.09.2016 14.12.2016 10:00
Modernizace monitorovacího systému přehrad Povodí Labe - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 14.11.2016 09:00
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 11.10.2016 10:00
MVE Zlíč - výstavba
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 11.10.2016 11:00
Smědá, jez Frýdlant, rybí přechod
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2016 10.10.2016 11:00
VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 27.09.2016 15.11.2016 10:00
Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 - 0,340 - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 11.10.2016 09:00
Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 10.10.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016