Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SW licence Datacenter 640 call, 4 Datacenter
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016
Výzva k podání nabídek č. 3 - Dodávky terénních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2016
Mohelka, ř.km 5.0 – 27.0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2016 12.09.2016 12:00
Černá Říčka, Desná v J.H., oprava zdí PB a LB a stupňů, ř. km 0,846 - 1,160
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 01.09.2016 10:00
Merklovický potok, Vamberk, obnova koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 30.08.2016 11:00
Poldr Olšovka, vyrovnání koruny hráze a zkapacitnění bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 31.08.2016 09:00
Františkovský a Plátenický potok, rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2016 30.08.2016 09:00
IDVT 10168708 a Řečický potok, rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2016 01.09.2016 09:00
Třebovka, Dlouhá Třebová - oprava opevnění, ř.km 6,168-6,233
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2016
Údržba DVT v okolí koridoru Velim
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2016 08.09.2016 09:00
Lovosicko (Píšťany, Lovosice) - protipovodňová ochrana na Q100 na Labi - sanace průsaků v úseku č. 41
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2016 23.08.2016 10:00
Cidlina, Chotělice, rekonstrukce jezu, ř. km 51,865
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 17.08.2016 10:00
Mrlina, Vestec, stabilizace ochranné hráze, ř. km 10,950 - 11,280
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 16.08.2016 09:00
VD Střekov, oprava střechy VE
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 17.08.2016 09:00
VD Velký rybník, obnova spodních výpustí
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016