Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Bezpečnostní prvky LAN
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017 23.10.2017 09:00
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2017
VD Rozkoš, aktualizace studie rozvoje rekreace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 14.11.2017 09:00
VD Rozkoš, návrh technického řešení zabezpečení proti abrazi
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 14.11.2017 09:00
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Nepokoj
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa - výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 03.10.2017 09:30
Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-17,200
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 16.10.2017 09:00
MSVT Beřkovice, Opatovice, Obříství, Hradec Králové, rekonstrukce technologie ultrazvukového měření
podlimitní Zadáno 20.09.2017 17.10.2017 08:30
Chrudimka, Chrudim, zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta a hrázemi - aktualizace geodetického zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 13.09.2017 09:00
Smlouva o dílo - kurz Vůdce malého plavidla
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017
Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě ve Zlíči
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2017 24.08.2017 12:00
VD Klavary, oprava levého jezového pilíře - stavební a vrtný průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 15.08.2017 09:00
VD Jahodnice, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 08.08.2017 09:00
Zpracování Analýzy dopadů GDPR a návrh nezbytných opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 17.07.2017 10:00
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016