Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa)
nadlimitní Zadáno 14.11.2018 10.01.2019 10:00
Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 21.11.2018 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - stavební část
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018
GPS monitorovací systém
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 21.11.2018 09:00
Kancelářská technika a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2018 15.11.2018 09:00
Zařízení IBM - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2018 07.11.2018 09:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon geotechnického dozoru a geotechnický monitoring
podlimitní Zadáno 30.10.2018 19.11.2018 10:00
Stavební buňka
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018
Lodní motory - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2018 24.10.2018 09:00
IT - technická podpora ASW - EVI8 (odpady) + RESPlus
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku (tonery)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 30.10.2018 09:00
Oprava ICP/MS OptiMass 9500 firmy GBC
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - vizualizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 26.10.2018 09:00
Rámcová smlouva, odpady, oblast Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2018
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016