Veřejná zakázka: Krounka, Kutřín, výstavba poldru - výkon činnosti koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 14759
Systémové číslo: P20V00001207
Evidenční číslo zadavatele: 229160028
Datum zahájení: 06.11.2020
Nabídku podat do: 23.11.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Krounka, Kutřín, výstavba poldru - výkon činnosti koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby Krounka, Kutřín, výstavba poldru, který proběhne ve 2 etapách.
I. etapa Úvodní činnost prezentuje seznámení se s podklady, dle kterých bude stavba realizována, seznámení se s plánem BOZP v rámci projektové přípravy.
II. etapa Průběžná činnost zahrnuje vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě, tj. kontrola dodržování stanovených systémů a zásad BOZP na staveništi, okamžité zápisy a zprávy v případě nedodržování stanovených zásad, sledování dodržování plánu BOZP a aktualizace plánu BOZP dle změn v dodavatelské struktuře, podávání podnětů a doporučení v případě zjištění nesouladů, provádění záznamů o zjištěných nedostatcích, navrhování řešení technických i organizačních při zjištěných nesouladech, podílení se na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztahu k orgánům státní správy a
samosprávy atd.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 227 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy