Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - Projekt kontrolních měření a Program TBD po dobu stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 16.03.2020 09:00
ŘSP, budova A, renovace povrchu elastické podlahoviny
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020
Labe, Prostřední Žleb-Obříství, kácení 126 ks stromů, generel - naléhavost 2 a 3 (ř.km 735,93-847,07)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 27.02.2020 09:00
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2020 28.02.2020 09:00
Studie opatření k posílení akumulační funkce suchých nádrží
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 06.03.2020 09:00
Labe, Němčice nad Labem, PB, ř km 978,35-978,60, pokácení 49 ks topolů kanadských a provedené náhradní výsadby 35 ks stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 19.02.2020 09:00
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020
Traktor H02 2916, oprava ruční brzdy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020
VD Josefův Důl, technická pomoc - rešerše podkladů a dokumentů ke stavu AB pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 31.01.2020 00:00
Rámcová smlouva, hutní materiál, závod Jablonec n. N. (PTÚ HK)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020
Pojištění plavidel
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2019
Zařízení Dell - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2019 20.12.2019 09:00
Olešnice, Zlíč, kácení a pěstební zásahy, ř. km 0,200 -0,500, I. až III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2019 03.01.2020 09:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana - Tabulový uzávěr T2, ř. km 45,5570
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016