Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000-0,342, oprava koryta (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Blahovský potok, 10185440, Vysoké Mýto, 0,200 - 1,300, oprava koryta (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:00
Úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení z důvodu výstavby protipovodňových opatření na akci Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.04.2017
Laboratorní rozbory a zkoušky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017
VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 09.05.2017 10:00
Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 04.05.2017 09:00
MVE Smiřice, modernizace a rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 03.05.2017 09:00
Višňová, Víska, protipovodňová hráz na Krčelském potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017
VD Práčov, oprava tělesa bezpečnostního přelivu, ř.km 30,400
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 27.04.2017 09:00
Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 25.04.2017 10:00
Malostranský potok, Výrava, odstranění nánosu, ř. km 8,62 - 9,68
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 26.04.2017 09:00
DVT Brložský potok, ústí -Škudly, oprava koryta, ř.km 0,000-3,850, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 28.04.2017 09:00
DVT Senický potok, ústí-Jankovice, oprava koryta, ř.km 0,000-3,200, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 28.04.2017 09:00
Dolejší svodnice, 10171895, Blešno - Librantice, ř. km 0,000 - 4,662, oprava koryta, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 28.04.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016