Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
HP CarePack pro VMware - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 17.09.2019 09:00
Antivirus
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 23.09.2019 09:00
SW TrendMicro - antispam - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 23.09.2019 09:00
Labe, zdrž Obříství, kácení a ošetření doprovodného porostu , LB, ř.km 850,00 - 850,300, k.ú. Neratovice - II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 11.10.2019 09:00
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace – náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 10.09.2019 10:00
Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Povodí Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 20.09.2019 10:00
Zařízení na přípravu demi vody
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2019 13.09.2019 09:00
VD Hubálov, oprava a rekonstrukce jezu - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019
VD Klavary, oprava vodního díla – variantní návrh řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019
PS Dvůr Králové n.L., východ, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 15.08.2019 09:00
Traktor H02 2916, oprava převodovky a čelního nakladače
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019
VD Klavary - stavebně technický průzkum středního jezového pole při zahražení
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2019 23.08.2019 09:00
Kancelářská technika a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2019 12.08.2019 11:00
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Hamry, Křižanovice a Vrchlice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 11:00
Poskytování strážní služby na vodárenských nádržích Souš a Josefův Důl
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 09.08.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016