Veřejná zakázka: Sjezdy do vody na Labi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 16984
Systémové číslo: P22V00000608
Evidenční číslo zadavatele: 239170012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.06.2022
Nabídku podat do: 23.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sjezdy do vody na Labi
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je geodetické zaměření, vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP), výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění příslušných povolení potřebných pro realizaci (IČ) včetně projednání PD jednotlivých lokalit u místně příslušné pobočky SPS a zapracování jejich připomínek do PD a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). Předmět díla se skládá ze 2 kategorií sjezdů.
Kategoie MODERNIZACE stávajících sjezdů prezentuje doplnění chybějící infrastruktury, tj. možnost uvázání plavidla, parkovací plocha dostatečné kapacity, v případě potřeby stavební zásah do konstrukce stávajícícho sjezdu. Celkem se jedná o 11 lokalit - Dolní Žleb, Ústí nad Labem (Neštěmice), Nučnice, Libotenice, Počeplice, Sedlčánky, Drahelice, Oseček, Velký osek, Kolín a Srnojedy.
Kategorie NAVRHOVANÉ nové sjezdy prezentuje návrh sjezdů v nově vybraných lokalitách tak, aby vhodně doplnily síť stávajících sjezdů. Celkem se jedná o 4 lokality - Děčín N1, Týnec nad Labem, Přelouč N2 a Kunětice.
Bližší a další specifikace viz Smlouva o dílo

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 904 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy