Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - nádobí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 23.05.2019 14:00
Dubanka, ř.km 0.0 – 5.3, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 28.05.2019 12:00
Digitální kamera k mikroskopu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 20.05.2019 09:00
VD Veletov a VD Velký Osek, rekonstrukce elektrických rozvodů a vytápění
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2019 14.05.2019 09:00
Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 26.04.2019 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 30.04.2019 09:00
Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod za období 2016-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2019
Návrh opatření ke zvýšení retence vody v povodí řeky Doubravy
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 11.04.2019 10:00
AutoCAD SW - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 08.04.2019 09:00
Reform Metrac H7X (RZ H00 5804), oprava stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 08.04.2019 00:00
Linux Servery - podpora Redhat Ent. Linux
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 08.04.2019 10:00
VD Lysá nad Labem, PK, oprava dna dolního ohlaví + protikorozní ochrana vrat
podlimitní Zadáno 19.03.2019 08.04.2019 10:00
Labe, Povrly, Malé Březno, pilotní sanace lokalit na dolním Labi
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 29.03.2019 09:00
Zabezpečení servisní činnosti a provádění následných oprav na zabezpečovacím systému
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2019 27.03.2019 13:00
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016