Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mrlina, Rašovice - Havransko, nánosy na bermách, ř.km 6,642-7,978
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 22.03.2017 10:00
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017
Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760 - 1070,931
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 21.03.2017 10:00
VD Štětí, oprava strojoven jezu a přechodové lávky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2017 21.03.2017 09:00
Tichá Orlice, Verměřovice, protipovodňová ochrana - dokumentace EIA
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2017 21.03.2017 09:00
Úpa, Trutnov, oprava LB
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 17.03.2017 09:00
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu – INGEO
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 16.03.2017 10:00
VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2017 16.03.2017 09:00
Stebenka 10185609, Turnov, oprava + rekonstrukce koryta, ř. km 0,370-2,000
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 14.03.2017 09:00
Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž – alternativní návrh sdruženého objektu hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017
VD Poděbrady, oprava jezové lávky - průzkum spodní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 09.03.2017 09:00
„Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana“ – výkon činnosti technického dozoru objednatele
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 14.03.2017 10:00
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu – stavební část – výkon technického dozoru objednatele (TDI)
podlimitní Zadáno 23.02.2017 14.03.2017 08:30
Úpa, Svoboda nad Úpou - obnova vodního toku
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 09.03.2017 09:00
Mlynařice, Benátecká Vrutice-Milovice, oprava koryta, ř.km 10,000-14,030
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2017 07.03.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016