Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze
podlimitní Zadáno 26.01.2017 13.02.2017 08:30
Smržovský potok 10101654 , Smržovka, oprava koryta , ř. km 0,000 - 3,800
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017 06.02.2017 10:00
Laboratorní rozbory a zkoušky - stanovení drog a metabolitů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017
Laboratorní rozbory a zkoušky - stanovení tritia
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2017
Tichá Orlice, Gerhartice, těžba břehových porostů ohrožujících železnici, ř.km 44,600-46,200
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017
Chrudimka, Chrudim, rekonstrukce nábřežních zdí u rozdělovacího jezu LB, ř.km 19,945 - 20,044
podlimitní Zadáno 17.01.2017 09.02.2017 12:00
Vinařický potok, IDVT 10179305, Dobrovice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,600
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 31.01.2017 09:00
Labe, Hostinné-Prosečné, odstranění nánosů z upraveného koryta, ř. km 1054,650-1058,273
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 26.01.2017 10:00
Němčický potok, IDVT 10179312, Němčice, oprava koryta v ř.km 0,000-1,200
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2017 07.02.2017 10:00
Úpa, Suchovršice, oprava PB dlažeb, ř. km 34,875 - 35,090
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 24.01.2017 10:00
VD Kameničky, odstranění nánosů ze zásobního prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 31.01.2017 09:00
Jasenná, Jásenná, oprava dlažeb, ř. km 6,600 - 7,580
podlimitní Zadáno 11.01.2017 09.02.2017 09:30
Blinka, Libodřice, obnova koryta v ř.km 8,9 - 9,5
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2017 24.01.2017 09:00
Dodávka audiovizuálních a fotografických přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2017
Labe, Židovice, Libotenice, revitalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2017 12.01.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016