Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Vysoké Veselí, pěstební zásahy, II. a III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 15.07.2019 09:00
Rámcová smlouva, měření emisí, provozně - technický úsek Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019
Studie proveditelnosti posílení vodních zdrojů VD Rozkoš
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 10:00
Autokláv
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 19.06.2019 09:00
Multiparametrická sonda
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 19.06.2019 09:00
Dodávka audiovizuálních a fotografických přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 14:00
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko
nadlimitní Zadáno 27.05.2019 08.07.2019 10:00
Dodávka zařízení a vybavení interiéru - elektrické spotřebiče
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 06.06.2019 14:00
VD Kostomlátky, rekonstrukce dělících zdí PK
podlimitní Zadáno 23.05.2019 18.06.2019 10:00
Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic – IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 30.05.2019 09:00
Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,600-0,900 – vrtný průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 30.05.2019 10:00
Síťový balancer - F5 - BIG-IP SERVICE
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 29.05.2019 09:00
Slepá ramena Labe v Pardubicích, Cihelna ř.km 968,100 a Brozany ř.km 970,70 , odstranění a údržba stromů v havarijním stavu, provedení náhradní výsadby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 10:00
Ličná, ř.km 0.0 – 5.0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 31.05.2019 12:00
Geofyzikální průzkum sypaných zemních hrází
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 31.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016