Veřejná zakázka: Labe, Kunčice nad Labem, probírka břehového porostu v ř.km 1063,100 - 1066,122, I.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14679
Systémové číslo: P20V00001127
Evidenční číslo zadavatele: 711190135
Datum zahájení: 14.10.2020
Nabídku podat do: 29.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Labe, Kunčice nad Labem, probírka břehového porostu v ř.km 1063,100 - 1066,122, I.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci akce dojde k pokácení 147 ks stromů a téměř veškerých náletů do průměru 10 cm, lísky, černý bez a odstranění všech větví nakloněných nad vodní tok. Vzhledem ke složitosti přístupu do koryta není určen způsob a trasa přístupů do koryta. Pokácená dřevní hmota v sortimentu kulatina, vláknina bude dopravena do místa deponie ve vzdálenosti 1 km. Dřevní odpad bude zlikvidován.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 860 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy