Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mrlina, Vestec, stabilizace ochranné hráze, ř. km 10,950 - 11,280
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 16.08.2016 09:00
VD Střekov, oprava střechy VE
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 17.08.2016 09:00
VD Velký rybník, obnova spodních výpustí
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2016
Doubrava, Habrkovice, oprava opevnění, ř.km 4,940-4,992
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2016
Labe, zdrž Brandýs nad Labem, kácení a výsadba doprovodného porostu, LB ř. km 867,03-867,86
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2016 15.08.2016 09:00
VD Střekov, osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2016 10.08.2016 09:00
Labe, Klášterská Lhota, oprava PB opevnění, ř. km 1061,000 - 1061,470
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 09.08.2016 10:00
Středisko Opatovice, přístřešek na opravu mechanizace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 04.08.2016 10:00
VD Čejetičky, oprava konstrukcí jezu, nábřežních zdí a rekonstrukce schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 09.08.2016 09:00
VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru HSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 29.07.2016 09:00
Chrudimka, Hlinsko, oprava nábřežní zdi u Technolenu, LB, ř.km 87,167-87,181
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 12.08.2016 09:00
VD Jez Zámecký, oprava vývaru a břehového opevnění v podjezí, ř.km 25,040
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 12.08.2016 09:00
Dodávka malotraktoru s příslušenstvím - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 03.08.2016 10:00
Vývoj aplikace LIMNOS
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 26.07.2016 10:00
Tichá Orlice, Jablonné nad Orlicí, oprava dlažeb a stupňů, ř.km 78,293-80,112
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2016 21.07.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016