Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MVN Bylany, Skupický potok, odtěžení sedimentů a oprava hráze, ř.km 0,862
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 14.07.2016 09:00
VD Brandýs nad Labem, rekonstrukce srazových stoliček a těsnění vrat PK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 13.07.2016 10:00
VD Vrchlice, přítokový limnigraf
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 14.07.2016 10:00
Výzva k podání nabídky č. 2 - Dodávky terénních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
DVT, oblast Holicko, odtěžení sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 25.07.2016 09:00
Podolský potok, Klešice, revitalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 12.07.2016 09:00
Dloubá strouha, Solnice-Kvasiny, těžba sedimentů, ř.km 3,300-3,600; ř.km 4,180-4,700; ř.km 6,180-6,400
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016
Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 – 0,340
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
Labe, MVE Přední louky - Možnosti hydroenergetického využítí lokality - 1. etapa - Podkladová studie pro investiční záměr
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
Oprava nákladního vozidla T815 S3 SPZ PUB 01-71
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2016
Administrativní budova Pardubice, oprava hlavního přívodu el.energie-havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016
IDVT 10171695, Opočno, oprava rozdělovacího objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2016 01.07.2016 10:00
Houdkovický potok, Semechnice, oprava opevnění, ř.km 0,080 – 0,270
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 28.06.2016 10:00
Jasenná, Starý Ples, odstranění nánosů, ř. km 0,960 – 2,200
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 24.06.2016 09:00
PVE PODLEŠÍN - Možnosti hydroenergetického využití lokality
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2016 24.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016