Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení z důvodu výstavby protipovodňových opatření na akci Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.04.2017
Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 04.05.2017 09:00
Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 25.04.2017 10:00
Malostranský potok, Výrava, odstranění nánosu, ř. km 8,62 - 9,68
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 26.04.2017 09:00
DVT Brložský potok, ústí -Škudly, oprava koryta, ř.km 0,000-3,850, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 28.04.2017 09:00
DVT Senický potok, ústí-Jankovice, oprava koryta, ř.km 0,000-3,200, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 28.04.2017 09:00
PS Ústí nad Labem, Litoměřická 897, rekonstrukce budovy a přípojek
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2017 12.04.2017 09:00
Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,270 - 11,500
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2017 05.04.2017 10:00
Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 -45,300
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2017 28.03.2017 09:00
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017
Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760 - 1070,931
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2017 21.03.2017 10:00
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu – INGEO
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 16.03.2017 10:00
VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2017 16.03.2017 09:00
Stebenka 10185609, Turnov, oprava + rekonstrukce koryta, ř. km 0,370-2,000
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 14.03.2017 09:00
VD Chroustovice, rekonstrukce hradící konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2017 06.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016