Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o nákupu a užití produktů Sodexo
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2014
Objednávání a odběr stravenek Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014
Dědina, Mělčany, zvýšení ochrany území výstavbou suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2014 24.01.2014 12:00
Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene - Polabiny, ř. km 966,5 - 967,3
podlimitní Zadáno 21.03.2014 28.04.2014 09:00
Uveřejnění smlouvy - Chaloupská svodnice, Hradec Králové, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2012
Uveřejnění smlouvy - Světská svodnice, Hradec Králové - Světí, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016