Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Čejetičky, oprava konstrukcí jezu, nábřežních zdí a rekonstrukce schodiště
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 09.08.2016 09:00
VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru HSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 29.07.2016 09:00
Chrudimka, Hlinsko, oprava nábřežní zdi u Technolenu, LB, ř.km 87,167-87,181
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 12.08.2016 09:00
VD Jez Zámecký, oprava vývaru a břehového opevnění v podjezí, ř.km 25,040
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 12.08.2016 09:00
Dodávka malotraktoru s příslušenstvím - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2016 03.08.2016 10:00
Vývoj aplikace LIMNOS
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 26.07.2016 10:00
Tichá Orlice, Jablonné nad Orlicí, oprava dlažeb a stupňů, ř.km 78,293-80,112
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2016 21.07.2016 09:00
MVN Bylany, Skupický potok, odtěžení sedimentů a oprava hráze, ř.km 0,862
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 14.07.2016 09:00
VD Brandýs nad Labem, rekonstrukce srazových stoliček a těsnění vrat PK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 13.07.2016 10:00
VD Vrchlice, přítokový limnigraf
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 14.07.2016 10:00
Výzva k podání nabídky č. 2 - Dodávky terénních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016
DVT, oblast Holicko, odtěžení sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 25.07.2016 09:00
Podolský potok, Klešice, revitalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 12.07.2016 09:00
Dloubá strouha, Solnice-Kvasiny, těžba sedimentů, ř.km 3,300-3,600; ř.km 4,180-4,700; ř.km 6,180-6,400
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2016
Křepelka, Velké Poříčí, zkapacitnění koryta, ř. km 0,000 – 0,340
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016