Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ichtyologické vyhodnocení kvality rybích společenstev zájmových lokalit ve vazbě na požadavky ÚRH
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 20.05.2016 09:00
Labe, Neratovice-Hřensko, ř.km 848,8-726,6, vypěnění plovoucích plavebních znaků PUR pěnou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 23.05.2016 09:00
Vinořský potok, ř.km 0,0 – 10,8, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2016 16.05.2016 12:00
Janovodolský a Doubský potok, rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 13.05.2016 09:00
MVN Samšina, odstranění sedimentů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 13.05.2016 10:00
VD Josefův Důl, sanace betonových konstrukcí odběrného objektu a lávky pod vodou
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 17.05.2016 10:00
VD Přelouč, oprava oken jezových věží
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 24.05.2016 10:00
DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 10.05.2016 10:00
Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 10.05.2016 09:00
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2017 až 2020
nadlimitní Zadáno 27.04.2016 13.06.2016 10:00
VD Sojovice, rekonstrukce klapky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 12.05.2016 09:00
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 29.04.2016 11:00
Čertovka, Habrkovice - Bílé Podolí, oprava úpravy, ř.km 0,000-13,151
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 09:30
DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 10:00
Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř. km 1,010-23,945
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016