Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Teplický potok, Běstovice, odstranění nánosů, ř.km 0,900-1,300
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
VD Les Království, vodovodní řad a přípojky
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.06.2017
Labe, ř. km 726,60 - 847,43, Generel břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 19.06.2017 11:15
Bulovský potok, ř.km 6.0 - 11.5, vymezení záplavového území
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 22.06.2017 12:00
VD Střekov, oprava vrat MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 13.06.2017 09:00
Krounka, Otradov, oprava opevnění, ř.km 15,200-16,580
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 13.06.2017 09:00
Bělá, Jizerka, Košátecký potok, Harcovský potok – aktualizace ZÚ nad DMR
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 31.05.2017 12:00
VD Štětí, VPK + MPK, injektáž zdí, oprava spárování a oprava dna
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017 23.05.2017 09:00
Cidlina, Zbraň-Žiželice, oprava koryta, ř. km 18,354 - 20,934
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 17.05.2017 09:00
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:00
Úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení z důvodu výstavby protipovodňových opatření na akci Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.04.2017
Povodňový dvůr Pardubice, modernizace areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 04.05.2017 09:00
Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 25.04.2017 10:00
Malostranský potok, Výrava, odstranění nánosu, ř. km 8,62 - 9,68
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2017 26.04.2017 09:00
DVT Brložský potok, ústí -Škudly, oprava koryta, ř.km 0,000-3,850, PD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 28.04.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016