Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
IDVT 10177798, Libice n.C. – Odřepsy, odstranění nánosů, ř. km 0,950–2,300
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2016 23.06.2016 09:00
Křinecká Blatnice, Bošín - Jíkev, odstranění nánosů, ř. km 7,900 - 11,800
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2016 22.06.2016 11:00
Mlýnská Cidlina, Žiželice, odtěžení nánosů, ř.km 0,000 – 0,500
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2016 23.06.2016 10:00
DVT, oblast Holicko, odtěžení sedimentů - průzkum a ekologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
DVT, Oblast Sopřečské rybníky, odtěžení sedimentů - průzkum a ekologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
DVT, oblast Ústí nad Orlicí, odtěžení sedimentů - průzkum a ekologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
Slatinka s přítoky, Slatina, ř.km 0,000-4,900m, oprava úpravy - průzkum a ekologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
Sloupnický potok, Dolní Sloupnice ř.km 8,220 - 8,450; 9,200 - 9,470 - průzkum a ekologický dohled
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
Koprnický potok, IDVT 10182327, Chlumín, oprava koryta v ř.km 1,800–3,000
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 22.06.2016 10:00
Výravský potok, Výrava, oprava dlažeb, ř. km 3,360 – 4,030
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2016 22.06.2016 09:00
Zdobnice, Vamberk, oprava úpravy, ř. k m 1,542 - 1,805
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 17.06.2016 10:00
Černilovský potok, Újezd – Černilov, odstranění nánosů, ř. km 4,800 – 5,900
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 21.06.2016 10:00
Huntířovský potok, Vítězná – Huntířov, odstranění nánosů a oprava opevnění, ř. km 0,000 – 1,300
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 20.06.2016 10:00
Jordán, Rožnov, oprava dlažeb, ř. km 5,170 – 5,600
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 16.06.2016 10:00
Radečka, Úpice, oprava koryta, ř. km 0,630 – 0,770
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2016 16.06.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016