Veřejná zakázka: Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14513
Systémové číslo: P20V00000961
Evidenční číslo zadavatele: 799200044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-030979
Datum zahájení: 07.09.2020
Nabídku podat do: 14.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je spolupráce zhotovitele při zajišťování technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly (dále jen VD), k nimž vykonává objednatel práva vlastníka. Rozsah TBD je stanoven zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů, platnými Programy technickobezpečnostního dohledu (dále Program TBD) pro jednotlivá VD a Smlouvou o dílo

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy