Veřejná zakázka: VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14418
Systémové číslo: P20V00000866
Evidenční číslo zadavatele: 239200004
Datum zahájení: 30.07.2020
Nabídku podat do: 17.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Roudnice nad Labem, obnova technologických částí sektorového jezu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování návrhu technického řešení, vypracování projektové dokumentace jednostupňové v rozsahu projektu pro povolení stavby v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSJ), výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebných pravomocných povolení pro realizaci stavby (IČ). Součástí návrhu technického řešení je provedení rekognoskace stávajícího stavu sektorového jezu včetně zaměření skutečného stavu vnitřních stavebních a strojních prostor, vypracování výchozí dokumentace stavební části a technologie stávajícího stavu, vypracování topologie stávajícího řešení potrubních rozvodů, zpracování matematického modelu stávajícího stavu potrubních rozvodů jezu, vypracování návrhu rekonstrukce potrubních rozvodů, zpracování matematického modelu návrhového stavu potrubních rozvodů, zpracování porovnání výsledků modelů stávajícího a návrhového stavu, specifikace rozsahu úpravy ASŘ, zpracování návrhu HMG výstavby a zpracování cenové kalkulace pro navržené řešení.
Součástí předmětu plnění je i výkon autorského dozoru v průběhu realizace (AD).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 987 860 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky