Veřejná zakázka: VD Ivanské jezero, obnova vodního díla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13316
Systémové číslo: P19V00001358
Evidenční číslo zadavatele: 129190002, 229180004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-007512
Datum zahájení: 18.10.2019
Nabídku podat do: 11.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Ivanské jezero, obnova vodního díla
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „VD Ivanské jezero, obnova vodního díla“ je vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci /projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (DUR), projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), resp. projektové dokumentace jednostupňové (DSJ)/, výkon inženýrských činností potřebných pro povolení realizace obou akcí, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavy (DPS) a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akcí dle členění dílčích etap. Předmětem projektových dokumentací je celková rekonstrukce hráze s novým vodohospodářským řešením - realizace nové betonové hráze se dvěma profily spodních výpustí a nehrazeným korunovým bezpečnostním přelivem o třech polích. Projekt bude dále řešit opravnou část, a to odtěžení nánosů usazených v nádrži.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky