Veřejná zakázka: Labe, Prostřední Žleb-Obříství, kácení 126 ks stromů, generel - naléhavost 2 a 3 (ř.km 735,93-847,07)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13716
Systémové číslo: P20V00000166
Evidenční číslo zadavatele: 733200019, 733200021, 733200022, 733200024, 733200025
Datum zahájení: 14.02.2020
Nabídku podat do: 27.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Labe, Prostřední Žleb-Obříství, kácení 126 ks stromů, generel - naléhavost 2 a 3 (ř.km 735,93-847,07)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Pokácení 126 ks stromů, které se nacházejí na levém a pravém břehu vodního toku Labe v ř.km 735,93 - 847,07. Kácení bude provedeno na základě generelu břehových porostů, provedeného odbornou firmou, z důvodu nevyhovujícího zdravotního stavu, fyziologického stáří, vitality, stability a perspektivy. Nevyužitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech. Využitelná dřevní hmota bude předána objednateli.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 781 064 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy