Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka čisticích prostředků a jiného drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 07.12.2020 09:00
Antivirus
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2020 03.12.2020 09:00
Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta - zpracování geometrických plánů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2020 08.12.2020 09:00
Cidlina, Libice nad Cidlinou, pěstební zásahy do břehových porostů, PB, ř. km 0,000 – 0,520
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 30.11.2020 09:00
Čistá, Čistá v Krkonoších, rekonstrukce koryta a PB zdi, ř. km 11,700 - 11,820
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 30.11.2020 09:00
Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 23.11.2020 12:00
VD Veletov,oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 24.11.2020 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 23.11.2020 09:00
MS Office multilicence
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 27.11.2020 09:00
Rámcová smlouva, odvoz a likvidace odpadů, MVE Lobkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2020 16.11.2020 00:00
VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze – I. etapa
podlimitní Zadáno 30.10.2020 04.12.2020 10:00
VD Seč, měření náklonů hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020
IVECO 6H7 7792, oprava řídící jednotky a kabelových svazků motoru
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020
VD Labská, lamelová clona v obtokovém tunelu-lešení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020
VD Labská, lamelová clona v obtokovém tunelu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016