Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky technických a speciálních plynů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 10.04.2018 09:00
Pojištění odpovědnosti a dlouhodobého majetku České republiky, s nímž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik
podlimitní Zadáno 05.03.2018 22.03.2018 10:00
Divoká Orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana
podlimitní Zadáno 05.03.2018 05.04.2018 10:00
MVN Hoděčín, obnova vodního díla
podlimitní Zadáno 01.03.2018 11.04.2018 10:00
Lukavický potok, Letohrad, 1,000 - 1,750, obnova koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2018 26.03.2018 09:00
Zápisy vodních děl do katastru nemovitostí - Střední Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2018 08.03.2018 09:00
Doubrava, Zbyslav, zvýšení úrovně protipovodňové ochrany - IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2018 07.03.2018 10:00
Doplnění sítě automatických měřících stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 19.03.2018 10:00
MVN Brdo, obnova vodního díla
podlimitní Zadáno 23.02.2018 26.03.2018 10:00
Document management systém (DMS)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 01.03.2018 09:00
PS Litoměřice, pravidelný úklid provozní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 26.02.2018 09:00
Labe, Lovosice, p.p.č. 1003/10 - náhradní výsadba s následnou péčí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2018 23.02.2018 09:00
VD Les Království, obnova NKP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2018
Smlouva o vzájemné součinnosti při provozování vodního díla "Labe, Děčín zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 26.02.2018 10:00
Osazení světelných plavebních znaků
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2018 09.02.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016