Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup betonu pro Z3
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 22.02.2021 00:00
Nákup hutního materiálu pro Z3
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 22.02.2021 00:00
Nákup spojovacího materiálu pro Z3
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 22.02.2021 00:00
Instalace vysokovodního hrazení do mostního profilu v Centrálním přístavu Ústí nad Labem-Kr. Březno
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 18.05.2021 00:00
TR Kopisty, PL 32109037, oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 22.12.2020 00:00
LVC, obnova nátěrů svodidel - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2020 14.12.2020 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru – výkon stálého technického dozoru stavebníka (TDS)
nadlimitní Zadáno 30.11.2020 07.01.2021 10:00
Analýza potřeb a povinností Povodí Labe ve vztahu k DTM
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2020 17.12.2020 09:00
PS Jičín, provozní budova, oprava komínu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2020 15.12.2020 09:00
Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 – 45,300
podlimitní Zadáno 27.11.2020 16.12.2020 10:00
Plán Energetického auditu Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 15.12.2020 09:00
Ličná, Poříčí u Trutnova, kácení a úprava břehového porostu, ř. km 0,300 - 0,380
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2020 10.12.2020 09:00
VD Kostelec nad Orlicí, oprava jezu, ř. km 49,278 - vrtný průzkum + IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2020 09.12.2020 09:00
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze
podlimitní Zadáno 25.11.2020 16.02.2021 10:00
Servisní prohlídka MVE Lobkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2020 10.01.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016