Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění úklidových prací v budovách Povodí Labe, s. p. v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 31.10.2018 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - vizualizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 26.10.2018 09:00
Rámcová smlouva, odpady, oblast Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2018
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 18.10.2018 09:00
VD Poděbrady, oprava jezové lávky - podrobný diagnostický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 16.10.2018 09:00
VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze
podlimitní Zadáno 01.10.2018 25.10.2018 10:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - ověřovací IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 10.10.2018 09:00
VMware - podpora (maintenance virtualizačního SW)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018 04.10.2018 10:00
Mrlina, Mlýnec - Kopidlno, kácení porostů, ř. km 27,035 – 28,560
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2018
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - činnost koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 04.10.2018 09:00
VD Práčov, oprava tělesa bezpečnostního přelivu, ř.km 30,400
podlimitní Zadáno 18.09.2018 18.10.2018 10:00
Úpa, Česká Skalice, kácení porostů, ř. km 12,170 - 12,700
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2018 08.10.2018 09:00
Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2018 26.09.2018 09:00
AuditPro - 750 licencí, update
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2018 26.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016