Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákladní vozidla s HR 2 ks
nadlimitní Zadáno 12.06.2023 18.08.2023 10:00
VD Labská, úprava komunikačního propojení hrázové výpusti a MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023
AuditPro - update
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2023 19.06.2023 09:00
Budovy Povodí Labe v Ústí nad Labem, poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2023 14.06.2023 09:00
Bezpečnostní prvky IS - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 07.06.2023 09:00
Ležák, geodetické zaměření a vymezení záplavového území (ř.km 0,0 - 16,8)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 02.06.2023 12:00
VD Les Království, oprava + rekonstrukce koruny hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2023 29.05.2023 09:00
Dodávka hutního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023
VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetezů - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 18.05.2023 10:00
Rámcová smlouva, odvoz a likvidace odpadů, MVE Lobkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 09.05.2023 08:00
Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta, ř.km 2,100 – 4,150, vyhotovení znaleckých posudků
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2023 01.06.2023 11:00
Černá Desná, Desná, oprava zdi LB, ř.km 2,700 - 2,850
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 15.05.2023 08:30
VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí - výkon činnosti koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 10.05.2023 09:00
Překládkové pásové rypadlo - 1 ks
nadlimitní Zadáno 21.04.2023 29.05.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016