Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MVE Rudolfov II, oprava a rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 09.08.2023 09:00
Smlouva o dílo - grafické zpracování a tisk Výroční zprávy za rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2023
Dodávka zařízení a vybavení interiéru – elektrické spotřebiče
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 12.07.2023 10:00
VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2023 11.07.2023 09:00
Fixní služby CT – hlasové volání z pevných linek
podlimitní Zadáno 19.06.2023 28.07.2023 10:00
VD Harcov, stabilizace skalního svahu na p.p.č.2636
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 10.07.2023 09:00
Budovy ŘSP, střežení monitorovacím systémem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023
VD D.Beřkovice, havarijní oprava těsnění sektorového jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 11.07.2023 10:00
Hustířanka, vymezení záplavového území (ř. km 8.2 - 11.3)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 03.07.2023 12:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru – výkon stálého technického dozoru stavebníka (TDS)
nadlimitní Zadáno 12.06.2023 17.07.2023 10:00
Nákladní vozidla s HR 2 ks
nadlimitní Zadáno 12.06.2023 18.08.2023 10:00
VD Labská, úprava komunikačního propojení hrázové výpusti a MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023
AuditPro - update
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2023 19.06.2023 09:00
Budovy Povodí Labe v Ústí nad Labem, poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2023 14.06.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016