Veřejná zakázka: Žernovník, Železný Brod, odstranění nánosů, ř.km 0,210 - 0,230

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18595
Systémové číslo: P23V00000938
Evidenční číslo zadavatele: 711230022
Datum zahájení: 03.10.2023
Nabídku podat do: 19.10.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Žernovník, Železný Brod, odstranění nánosů, ř.km 0,210 - 0,230
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázka je zhotovení díla, které spočívá v odstranění dnových sedimentů z levobřežní části koryta vodního toku Žernovník (IDVT 10100931) v ř.km cca 0,210-0,230 v intravilánu města Železný Brod. Pozemek koryta je evidován v KN pod p.č. 3309/1 v k.ú. Železný Brod. Vzhledem k problematickému přístupu k úseku byl projednán a vlastníkem odsouhlasen přístup přes zahradu soukromého pravobřežního pozemku p.č. 1072.
Vlastnímu těžení nánosů bude předcházet zajištění přístupu ke korytu přes zahradu sousedního pozemku p.č. 1072. Bude demontováno pletivové oplocení v minimálním rozsahu umožňující přístup ke korytu. Dále dojde k odstranění keřového porostu v rozsahu cca 20m2 včetně drobného stromového porostu do 10cm průměru kmene v rozsahu 6 ks a 2x 12cm, jejich odvětvení, nakrácení kmenů a přesunu dřevní hmoty v rámci pozemku mimo přístupovou trasu do koryta. V ploše ukládání těženého materiálu před nakládkou bude odstraněna ornice a přesunuta v rámci pozemku mimo přístupovou trasu do koryta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 84 801 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky