Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Lovosice, oprava diferenciálních převodovek levého a pravého sektoru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2018 31.01.2019 00:00
Úpa, Úpice - Suchovršice, kácení a pěstební zásahy, ř. km 32,600 - 37,450, I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 17.12.2018 09:10
Úpa, Trutnov, kácení a pěstební zásahy, ř. km 47,500 - 51,900, I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2018 17.12.2018 09:00
MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2018 11.12.2018 10:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 06.12.2018 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2018 10.12.2018 09:00
Rámcová smlouva, technické plyny, provozně - technický úsek Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018
Znalecké posudky pro oblast "Roudnicko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Neratovicko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Mělnicko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Lovosicko - Děčínsko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Kolínsko"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 06.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Čelákovice"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2018 12.12.2018 10:00
Znalecké posudky pro oblast "Pardubicko"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 30.11.2018 11:00
Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa)
nadlimitní Zadáno 14.11.2018 10.01.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016