Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Souš, oprava spárování návodního líce a dlažby vývaru
podlimitní Zadáno 11.02.2020 03.03.2020 10:00
Labe, Ostrá, obnova napojení odstaveného ramene Doubka
podlimitní Zadáno 11.02.2020 04.03.2020 10:00
VD Smiřice, oprava zpevněných ploch u likusového skladu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 26.02.2020 08:15
ICP spektrometr
podlimitní Zadáno 04.02.2020 24.02.2020 10:00
Labe,Pardubice,LB,ř km 965,70-967,30 , ošetření stromů včetně památných dubů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 11.03.2020 09:00
Labe ,zdrž Týnec nad Labem, PB a LB, ř km 936,10-938,40,pokácení 14 ks topolů kanadských
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 19.02.2020 09:00
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020
Pojištění odpovědnosti a dlouhodobého majetku České republiky, s nímž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 20.02.2020 10:00
VD Rožátov, rekonstrukce systému provizorního hrazení štěrkové propusti
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020
Labe, Hradec Králové, oprava spárování opěrných zdí, ř.km 994,330 - 994,440
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 10.02.2020 10:00
Traktor H02 2916, oprava ruční brzdy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020
VD Josefův Důl, technická pomoc - rešerše podkladů a dokumentů ke stavu AB pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020
Bystřice, shybka Komárov, vyčištění shybky, ř. km 22,500
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 06.02.2020 09:00
Brusnický potok, Dolní Brusnice, kácení břehového porostu, ř.km 1,120 - 2,480
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 04.02.2020 09:00
Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030
podlimitní Zadáno 16.01.2020 06.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016