Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Univerzální drapák pro Kaiser S12
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2022 08.12.2022 09:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2022 08.12.2022 09:00
Kontrolní povodňové vlny TPV 10 000 na Lužické Nise a Lomnici
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2022 02.12.2022 12:00
Pekelský potok, suché retenční nádrže Raspenava, studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2022 09.12.2022 12:00
PPO Píšťany - sklad MPPZ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2022 19.12.2022 09:00
Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 – 50,050
podlimitní Zadáno 14.11.2022 06.12.2022 10:00
Bystřice, Nové Město n. C., kácení topolů, ř. km 2,020 - 3,350 - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 21.11.2022 10:00
Petříkovický potok, Poříčí u Trutnova, probírka břehového porostu, ř.km 0,460 - 1,000
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 22.11.2022 08:00
Dodávka nábytku – kancelářské židle a křesla
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2022 18.11.2022 12:00
Revitalizace říčních ramen Labe a Orlice – zoologický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2022 22.11.2022 09:00
Lužina, Předměřice nad Labem, probírka břehového porostu v ř. km 0,375 - 0,500
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2022 15.11.2022 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru
nadlimitní Příjem nabídek 31.10.2022 20.02.2023 10:00
Spotřební materiál k analytickým přístrojům firmy Waters
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2022
VD Les Království, rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2022 10.11.2022 09:00
Dodávka kancelářského nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2022 04.11.2022 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››