Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákladní vozidla s HR 2 ks
nadlimitní Hodnocení 12.06.2023 18.08.2023 10:00
VD Labská, úprava komunikačního propojení hrázové výpusti a MVE
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023
VD Moravský jez, nákup vaků na kamenivo pro sanaci podjezí
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023
Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023
VD Labská, výměna výplní stavebních otvorů provozní budovy č.p. 98
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 23.06.2023 08:00
MVE Rozkoš, oprava výkonového jističe
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023
Rámcová smlouva na dodání zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023
AuditPro - update
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2023 19.06.2023 09:00
Budovy Povodí Labe v Ústí nad Labem, poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2023 14.06.2023 09:00
Bezpečnostní prvky IS - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 07.06.2023 09:00
Ležák, geodetické zaměření a vymezení záplavového území (ř.km 0,0 - 16,8)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 02.06.2023 12:00
PSS Pouchov, instalace FVE
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2023
Orlice, Hradec Králové, Slezská plovárna, odstranění ekologické zátěže, ř.km 2,7 - 2,8 - dotace+PD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2023
Nedomický p., Dříský p., Tišický p., sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 29.05.2023 08:30
VD Les Království, oprava + rekonstrukce koruny hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2023 29.05.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››