Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Les Království, oprava těsnění návodního uzávěru spodní hrázové výpusti
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2020
Labe, zdrž Brandýs, PB, ř.km 866,040, k.ú. Stará Boleslav, kácení a výsadba doprovodného porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2020 05.11.2020 09:00
IDVT 10167316, Horní Staré Město, kácení břehového porostu, ř. km 0,570 - 0,840
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 02.11.2020 09:00
Labe, Kunčice nad Labem, probírka břehového porostu v ř.km 1063,100 - 1066,122, I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 29.10.2020 09:00
TATRA T 815 AD 20T, oprava brzd, karosérie a elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 20.10.2020 14:00
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 02.11.2020 09:00
Dodávka mobilních telefonních přístrojů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 20.10.2020 12:00
DVT Polepka, Dobřeň, rekonstrukce koryta, ř.km 17,050-17,175
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 20.10.2020 09:00
VD České Kopisty, údržba zpětné vazby středního jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 09.10.2020 16:00
VD Rozkoš, výchovná probírka porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:00
Zahradní traktory - 3 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 29.10.2020 09:00
Výměna vybraných síťových prvků v lokalitách Čelákovice, Týnec nad Labem, Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 20.10.2020 09:00
Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD – projektová příprava
podlimitní Zadáno 01.10.2020 22.10.2020 10:00
VD Fojtka, cesta okolo nádrže, probírka břehových porostů, ř.km 0,550 - 1,090,II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2020 19.10.2020 08:00
Reform Metrac H6X, oprava motoru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2020 05.10.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››