Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
IDVT 10166431, Lánov, mýcení břehového porostu, ř. km 0,700 - 0,900
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 25.09.2019 09:00
AuditPro - 750 licencí, update
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 24.09.2019 09:00
HP CarePack pro VMware - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2019 17.09.2019 09:00
VD Dolní Beřkovice, oprava potrubí DN 300 a DN 500
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2019 15.10.2019 09:00
VD Mšeno, oprava oken v manipulačních věžích a domcích
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 23.09.2019 08:45
VD Bedřichov, oprava zdiva bezpečnostního přelivu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019
Antivirus
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 23.09.2019 09:00
Oleška, Semily, oprava pravého pilíře jezu, ř.km 1,017 a oprava koryta, ř.km 0,250 - 0,550
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019
SW TrendMicro - antispam - upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2019 23.09.2019 09:00
Labe, zdrž Obříství, kácení a ošetření doprovodného porostu , LB, ř.km 850,00 - 850,300, k.ú. Neratovice - II. Etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019 11.10.2019 09:00
Analyzátor rtuti
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2019
MVE Labská, modernizace a rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 12.09.2019 10:00
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace – náhradní výsadba
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 10.09.2019 10:00
Malý labský náhon, Hradec Králové, odstranění nánosů, ř. km 5,645 – 7,748
podlimitní Vyhodnoceno 26.08.2019 26.09.2019 10:00
Vyhotovení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Povodí Labe
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 20.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016