Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Pastviny, rekonstrukce koruny hráze - výkon technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 12.05.2021 09:00
Antivirus
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2021 11.05.2021 09:00
Černilovský potok, Černilov, sečení břehových porostů, ř. km 5,920 - 8,770
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 05.05.2021 09:00
PS Jičín, MVN, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 05.05.2021 08:30
VD Lysá nad Labem, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení jezu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 04.05.2021 09:00
Budova Dolní Beřkovice č.p. 54, oprava budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 04.05.2021 10:30
Dodávka prostředku na hubení plevele, travního semene a hnojiva
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2021 03.05.2021 09:00
PS Hradec Králové, strojní třídění zemního materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2021
Labe, Poděbrady,PB,ř km 905,10-906,40,ošetření a kácení stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 03.05.2021 09:00
Oprava 4 plavidel
nadlimitní Zadáno 15.04.2021 24.05.2021 10:00
Budovy Povodí Labe v Ústí nad Labem, poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 28.04.2021 12:00
Kancelářská technika a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 04.05.2021 09:00
MS Office 365 E1
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 28.04.2021 09:00
VD Labská, stavebně technický průzkum a variantní návrh řešení ukotvení návodních věží
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 03.05.2021 09:00
Geofyzikální průzkum sypaných zemních hrází
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 03.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016