Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lodní motory - 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2018 24.10.2018 09:00
MVE Souš, modernizace a rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2018 30.10.2018 09:00
IT - technická podpora ASW - EVI8 (odpady) + RESPlus
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku (tonery)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 30.10.2018 09:00
Oprava ICP/MS OptiMass 9500 firmy GBC
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018
VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 23.10.2018 09:00
Provádění úklidových prací v budovách Povodí Labe, s. p. v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 31.10.2018 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - vizualizace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018
Provozní řády
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 26.10.2018 09:00
Rámcová smlouva, odpady, oblast Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2018
Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce - výkon technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 18.10.2018 09:00
VD Poděbrady, oprava jezové lávky - podrobný diagnostický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 16.10.2018 09:00
VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze
podlimitní Zadáno 01.10.2018 25.10.2018 10:00
VD Mšeno, injekční štola, oprava funkce dilatační spáry a VD Mšeno, oprava střechy domků spodních výpustí
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 09.10.2018 08:30
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - ověřovací IG průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2018 10.10.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016