Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Hučák, oprava mostní konstrukce jezu – stavebněhistorický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023
HW virtualizační platformy - prodloužení záruky na 2 servery Lenovo
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 12.09.2023 09:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2023 11.09.2023 09:00
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 07.09.2023 09:00
Lodrantka, Dolní Roveň - Litětiny, odstranění náletů z průtočného profilu VT, ř. km 5,400 - 10,300
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 06.09.2023 09:00
Jizera, Nudvojovice, smýcení výmladků z koryta PB, ř.km 77,950 - 78,350
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 04.09.2023 10:00
Tišický potok, IDVT 10185643, kácení havarijních stromů, ř.km 0,000-0,240
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 04.09.2023 09:00
Vlkava, Hronětice, probírka břehového porostu OB, ř.km 5,930-6,600
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2023 31.08.2023 10:00
Hlavnovský potok, Lhota u Dřís, kácení a ořez topolů, ř. km 2,670-3,750
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2023 31.08.2023 09:00
Jizera, Turnov, smýcení výmladků z úprav OB, ř. km 79,212 - 79,550
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2023 30.08.2023 09:00
VD Křižanovice, zajištění TBD při rekonstrukci koruny hráze
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2023
ŘSP, budova A, rozšíření protipožárních opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023
PS Dvůr Králové nad Labem, výstavba provozní budovy včetně zázemí provozní údržby
podlimitní Zadáno 10.08.2023 11.09.2023 10:00
Jizera, Dražice n.J., probírka břehových porostů, ř.km 21,860 - 22,550
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2023 17.08.2023 09:00
Kompresor s tlakovou nádobou
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2023 16.08.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016