Veřejná zakázka: Ostašovský potok, Ostašov, kácení hav. stromů, ř.km 4,500 - 4,650

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18589
Systémové číslo: P23V00000932
Evidenční číslo zadavatele: 711230033
Datum zahájení: 02.10.2023
Nabídku podat do: 18.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ostašovský potok, Ostašov, kácení hav. stromů, ř.km 4,500 - 4,650
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v pokácení celkem 11ks vzrostlých stromů (11 kmenů). Všechny stromy určené k zásahu jsou označeny na kmeni reflexní oranžovou.
Z bezpečnostních důvodů bude prostor kácení nebo řezů v místě přístupném veřejnosti označen informačními tabulemi a ohrazen výstražnou páskou – zajistí zhotovitel. Pomocí výstražné pásky budou vytrasovány bezpečné koridory pro pěší kolem prostoru prováděných prací – zajistí zhotovitel. V případě potřeby bude provoz na cestě řízen pracovníky – zajistí zhotovitel. Na místní komunikaci bude osazeno dočasné dopravní značení a omezen provoz. Povolení omezení provozu bude projednáno s Dopravním inspektorátem Policie České republiky a odborem dopravně správních agend Magistrátu města Liberec. Potřebná povolení zajistí zhotovitel na základě použité technologie kácení a vlastních potřeb zhotovitele na zajištění bezpečnosti při provádění prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 145 832 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky