Veřejná zakázka: Tišický potok, IDVT 10185643, kácení havarijních stromů, ř.km 0,000-0,240

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 18496
Systémové číslo: P23V00000839
Evidenční číslo zadavatele: 711230037
Datum zahájení: 17.08.2023
Nabídku podat do: 04.09.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tišický potok, IDVT 10185643, kácení havarijních stromů, ř.km 0,000-0,240
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá ve pokácení 39ks vzrostlých stromů a 60m2 keřového podrostu v místě zásahu do 7cm průměru kmene. Dřeviny určené ke kácení jsou na kmeni označeny reflexní barvou.
Technologie kácení se bude lišit dle prostorových možností a umístění sousedních nemovitostí u jednotlivých kusů. Menší průměry a dřeviny s volnou dopadovou plochou budou pokáceny směrově, odvětvení a krácení kmenů bude provedeno následně na zemi. Dřeviny přerostlé a problematicky situované vzhledem k okolní zástavbě a porostu budou pokáceny postupně se shozem ořezaných větví. Pařezy po odstraněných stromech budou maximálně zkráceny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 106 825 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy