Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě ve Zlíči
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2017 24.08.2017 12:00
VD Klavary, oprava levého jezového pilíře - stavební a vrtný průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 15.08.2017 09:00
Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosu
podlimitní Zadáno 26.07.2017 21.08.2017 08:30
VD Jahodnice, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2017 08.08.2017 09:00
Technická podpora Oracle
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2017
Zpracování Analýzy dopadů GDPR a návrh nezbytných opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2017 17.07.2017 10:00
Majetkoprávní vypořádání liniových úprav DVT
podlimitní Zadáno 30.06.2017 24.07.2017 08:30
Dlouhá Strouha, Solnice, těžení sedimentů, ř.km 1,200-2,580 (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Skořenický potok, Bošín, odstranění nánosů, ř.km 1,177-1,311
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Orličský potok, Jablonné n. O., odstranění nánosů z přepážek, ř.km 1,250-1,830
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Teplický potok, Běstovice, odstranění nánosů, ř.km 0,900-1,300
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Laboratorní rozbory - stanovení ekotoxicity
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2017
LVC, oprava poškozených daleb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2017 22.06.2017 09:00
VD Les Království, vodovodní řad a přípojky
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.06.2017
Chrastava, studie proveditelnosti protipovodňové ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 28.06.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016