Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování strážní služby - Hamry, Křižanovice, Vrchlice a Práčov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2017 26.05.2017 10:00
MVE Litice - garanční měření, 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017
"Licence Windows Servwr 2010 Standard pro 3ks serverů"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017
Rekreační objekty Srbsko, rekonstrukce kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017 24.05.2017 09:00
VD Klavary, VD Lobkovice, oprava hradících konstrukcí
podlimitní Zadáno 09.05.2017 29.05.2017 08:30
VD Štětí, VPK + MPK, injektáž zdí, oprava spárování a oprava dna
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017 23.05.2017 09:00
Nebovidský potok, ř.km 0.0 – 5.5, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 15.05.2017 12:00
Cidlina, Zbraň-Žiželice, oprava koryta, ř. km 18,354 - 20,934
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 17.05.2017 09:00
Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava + rekonstrukce garáží dopravy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 18.05.2017 09:00
Smlouva o zajištění propagace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017
LVC, obnova nátěrů svodidel
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:00
Raná, 10185468, Žďárec u Skutče, 0,000-0,342, oprava koryta (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Blahovský potok, 10185440, Vysoké Mýto, 0,200 - 1,300, oprava koryta (PD)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 15.05.2017 09:00
Rozkoš, Domkov, revitalizace koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 11.05.2017 09:00
Úprava práv a povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení z důvodu výstavby protipovodňových opatření na akci Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.04.2017
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016