Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tichá Orlice, ř.km 95,5 – 101,0, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2020 29.04.2020 12:00
LVC, obnova nátěrů svodidel
podlimitní Zadáno 01.04.2020 27.04.2020 10:00
Dodávka prostředku na hubení plevele, travního semene a hnojiva
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 17.04.2020 09:00
Dodávka příslušenství pro počítačovou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 21.04.2020 09:00
Oracle - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 27.04.2020 09:00
VMWare - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2020 23.04.2020 09:00
Velká strouha, ř.km 0,0 – 6,2, vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 29.04.2020 12:00
Liščí potok, Hejtmánkovice, sečení břehových porostů, ř. km 0,800 – 5,600
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 08.04.2020 10:00
PS Dvůr Králové n.L., jih, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 08.04.2020 09:30
PS Jičín, MVN, sečení břehových porostů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 08.04.2020 09:00
VD Rozkoš, oprava havarijního poškození části za-střešení objektu dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020
Veeam upgrade
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2020 01.04.2020 09:00
VD Jahodnice, obnova vodního díla – biologický dohled
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020
VD Obříství - VD Lovosice, kontrola a nastavení el. pohonů sektorových jezů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 23.03.2020 09:00
Poskytování odborné pomoci dle Dohody ADR
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 24.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016