Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DVT Polepka, Dobřeň, rekonstrukce koryta, ř.km 17,050-17,175
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 20.10.2020 09:00
Zahradní traktory - 3 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 29.10.2020 09:00
Výměna vybraných síťových prvků v lokalitách Čelákovice, Týnec nad Labem, Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 20.10.2020 09:00
Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD – projektová příprava
podlimitní Zadáno 01.10.2020 22.10.2020 10:00
Labe, zdrž Brandýs, PB, ř.km 870,920-871,150, odpočinková zóna, k.ú. Káraný, kácení a výsadba doprovodného porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2020 16.10.2020 09:00
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2020 14.10.2020 09:00
VD Klavary, stavebně technický průzkum a pokusné injektáže při zahražení levého jezového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2020
Centrální datové úložiště - podpora
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2020 19.10.2020 09:00
VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 07.10.2020 09:00
ASW mapových serveru - twiGIS
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020
Litolská svodnice, PB, ř.km 0,150-0,300, údržba břehového porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 08.10.2020 09:00
VD Rozkoš, rekonstrukce provozní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 05.10.2020 09:00
Technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2021 až 2024
nadlimitní Zadáno 07.09.2020 14.10.2020 10:00
Adaptace VD Rozkoš na klimatickou změnu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020
VD Jahodnice, obnova vodního díla – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 09.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016