Veřejná zakázka: Audit účetních závěrek a výročních zpráv státního podniku za kalendářní roky 2022 - 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16287
Systémové číslo: P21V00001354
Evidenční číslo zadavatele: 799220025
Datum zahájení: 24.11.2021
Nabídku podat do: 09.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audit účetních závěrek a výročních zpráv státního podniku za kalendářní roky 2022 - 2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je ověření, audit účetní závěrky a výroční zprávy podniku Povodí Labe, státní podnik za kalendářní roky 2022, 2023 a 2024 a to ve smyslu zákona č. 89/2010 Sb., občanský zákoník, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
Provedení zákonného auditorského ověření účetní závěrky zpracované podle Českých účetních standardů
k 31. 12. 2022, 31. 12. 2023, 31. 12. 2024 a výroční zprávy za roky 2022, 2023 a 2024.
Zpracování zprávy auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2022, 2023 a 2024.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy