Veřejná zakázka: Smlouva příkazní o poskytování právních služeb, Krounka, Kutřín, výstavba poldru

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17079
Systémové číslo: P22V00000703
Evidenční číslo zadavatele: 229160028
Vzniklá zakázka: Krounka, Kutřín, výstavba poldru
Datum zahájení: 29.06.2022
Nabídku podat do: 19.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Smlouva příkazní o poskytování právních služeb, Krounka, Kutřín, výstavba poldru
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele (budoucího externího administrátora) obstarat přípravu a realizaci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce.
Jedná se administraci veřejné zakázky na dostavbu již rozestavěného díla Krounka, Kutřín, výstavba poldru. Stavba je projektována jako betonová tížná hráz s bezpečnostním přelivem a s výškou cca 18 metrů, o délce 146 m. Stavba této akce byla zahájena počátkem roku 2021, předpokládaná cena díla byla v roce 2020 stanovena na 548 mil. Kč.
Po zahájení realizace došlo ke zjištění některých technických problémů, spojených s jiným, než předpokládaným charakterem geologických podmínek. Tato skutečnost si vyžádala úpravu projektové dokumentace. Taktéž došlo k neúspěšnému vyjednávání o navýšení ceny ze strany Zhotovitele. Z výše uvedených důvodů pak zhotovitel na jaře roku 2022 přerušil práce na díle a zadavatel následně odstoupil od smlouvy. V reakci na to došlo k převzetí rozpracovaných částí díla od původního zhotovitele a k přípravě změnového projektu za účelem nalezení nového zhotovitele, který by rozpracované dílo dokončil.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky