Veřejná zakázka: Znalecké posudky pro akci „Dědina, Mělčany - suchá retenční nádrž“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12844
Systémové číslo: P19V00000887
Evidenční číslo zadavatele: 499070002
Datum zahájení: 22.07.2019
Nabídku podat do: 06.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Znalecké posudky pro akci „Dědina, Mělčany - suchá retenční nádrž“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky bude vypracování znaleckých posudků pro stanovení ceny zjištěné dle aktuálně platného oceňovacího předpisu a rovněž ceny v místě a čase obvyklé, vč. všech součástí a příslušenství, jako podkladu pro majetkoprávní vypořádání akce „Dědina, Mělčany - suchá retenční nádrž“, pro kterou vydal Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí dne 24. 5. 2018 pod č.j. PDMUD 10984/20 rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 29. 4. 2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 216 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky