Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Znalecké posudky pro akci „Dědina, Mělčany - suchá retenční nádrž“
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2019 11:57:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- vysvetleni_1_znal_posudky.pdf (222.20 KB)