Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie proveditelnosti rekonstrukce 11 MVN
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 09.06.2015 08:30
Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku
nadlimitní Zadáno 22.05.2015 09.07.2015 08:00
Uveřejnění smlouvy Strážní služba k zajištění kontroly režimových opatření v ochranných pásmech I. stupně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2015 29.05.2015 09:00
Majetkoprávní příprava stavby "Krounka, Kutřín, výstavba poldru"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 28.05.2015 12:00
Majetkoprávní příprava stavby PPO "Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku v obcích"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 28.05.2015 10:00
Účast na veletrhu Vodovody a kanalizace 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015
PPO Píšťany - sklad MPPZ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2015 05.05.2015 08:30
VD Seč, doplnění zařízení TBD
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2015 28.04.2015 08:30
Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2015 15.04.2015 08:30
VD Rozkoš, dům hrázného, zateplení budovy, rekonstrukce střechy a oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2015 14.04.2015 08:30
VD Střekov, oprava přechodové lávky pro pěší nad jezem a PK
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2015 15.04.2015 08:30
Pojištění majetku České republiky, s nímž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2015 21.04.2015 08:30
Daškův splav, rekonstrukce vtokových stavidel do Mlýnského náhonu Metuje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2015 14.04.2015 08:30
PS Žamberk, rekonstrukce budovy provozního střediska
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2015 14.04.2015 08:30
VD Střekov, oprava zdi VPK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2015 14.04.2015 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016