Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Labe, státní podnik v letech 2017 až 2020
nadlimitní Zadáno 27.04.2016 13.06.2016 10:00
VD Sojovice, rekonstrukce klapky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2016 12.05.2016 09:00
Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 29.04.2016 11:00
Čertovka, Habrkovice - Bílé Podolí, oprava úpravy, ř.km 0,000-13,151
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 09:30
DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 10:00
Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř. km 1,010-23,945
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 09:00
AutoCAD subscription: AutoCAD SW - upgrade 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 25.04.2016 10:00
Daškův splav, rekonstrukce vtokových stavidel do Mlýnského náhonu Metuje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 29.04.2016 10:30
PS Čáslav, rekonstrukce a přístavba budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 28.04.2016 09:00
Generel břehových porostů na vybraných tocích na území města Hradce Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 29.04.2016 12:00
VD Klavary + Pardubice + Kolín + Lobkovice, oprava hradících konstrukcí
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2016 27.04.2016 09:00
Proložský potok, Skuhrov nad Bělou, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 26.04.2016 09:00
Štědrý potok, Kostelec nad Orlicí – Lupenice, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2016 21.04.2016 09:00
Chrudimka, Chrudim, sekání porostů, ř.km 21,453-23,106
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2016 22.04.2016 10:00
Rekonstrukce odpružení vrat MPK VD Štětí, VD České Kopisty, VD Lovosice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 19.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016