Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Slatinka s přítoky, Slatina, ř.km 0,000-4,900m, oprava úpravy - průzkum a ekologický dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
Sloupnický potok, Dolní Sloupnice ř.km 8,220 - 8,450; 9,200 - 9,470 - průzkum a ekologický dohled
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016
Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016 09.06.2016 10:00
Doubrava, Zaboří - Habrkovice, odstranění travního porostu, ř.km 1,500-5,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
DVT Ohrazenický potok, Ohrazenice, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016 26.05.2016 09:00
Hostačovka, Vilémov, odstranění travního porostu, ř.km 13,190-13,500
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
IDVT 10175711, Výčapy - Dolní Bučice, ř.km 1,600-3,482, odstranění travního porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Zaříčanský potok, Borek, Zaříčany, odstranění travního porostu ř.km. 0,000-3,984
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Zlatý potok, Třemošnice, odstranění travního porostu, ř.km 1,500-5,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Revize zdvihacích zařízení, tlakových nádob a žebříků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 23.05.2016 11:00
DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 10.05.2016 10:00
DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 10:00
Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř. km 1,010-23,945
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - projekt
nadlimitní Zadáno 30.03.2016 16.05.2016 09:00
Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 - 2,785
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2016 11.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016