Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PS Žamberk, rekonstrukce budovy provozního střediska
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2015 14.04.2015 08:30
VD Střekov, oprava zdi VPK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2015 14.04.2015 08:30
VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu
nadlimitní Zadáno 26.03.2015 13.04.2015 09:00
Mrlina, Budiměřice, obnova koryta a hrází, ř. km 4,05 – 7,20
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2015 08.04.2015 08:30
Uveřejnění smlouvy - Klejnárka, Starý Kolín, kácení dřevin, ř.km 0,000 – 1,300
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2015 03.04.2015 10:00
Herbicid
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 26.03.2015 12:00
Osobní ochranné pracovní pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 26.03.2015 12:00
Uveřejnění smlouvy - Loučná, Velké Koloděje, výsadba břehového porostu, úsek č. 6,8, ř. km 4,468 – 5,350
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2015 13.03.2015 10:00
Zdobnice, Pěčín, výstavba přehradní nádrže - studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2014 22.01.2015 09:00
Geodetická GPS aparatura
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 06.11.2014 14:00
Uveřejnění smlouvy Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí vyýstavbou poldrů - poldr Mlýnec
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 03.11.2014 12:00
Uveřejnění smlouvy Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2014 27.08.2014 12:00
VD Roudnice nad Labem, rekonstrukce pravého sektoru HSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2014 22.08.2014 09:00
VD Valcha, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí – vypracování projektové dokumentace pro územní řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2014 27.06.2014 09:00
VD Valcha, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí tělesa hráze a spodních výpustí – oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2014 06.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016