Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MVN Libuň, odstranění nánosů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2016 25.02.2016 10:00
VD Roudnice nad Labem, náhradní zdroj el. energie pro jez
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2016 09.03.2016 10:00
Chrudimka, Štětín, oprava stupně pod mostem, ř.km 9,129
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 04.03.2016 10:00
MVE Vrchlice, rekonstrukce soustrojí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 26.02.2016 09:00
MVN Králický rybník, Plynárenský potok, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2016 24.02.2016 09:00
VD Josefův Důl, rekonstrukce kompresorové stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2016 23.02.2016 09:00
Rtyňka, Rtyně v Podkrkonoší, zkapacitnění koryta toku, ř. km 6,860 – 6,880
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2016 18.02.2016 09:00
Tichá Orlice, Ústí n.O., zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukcí koryta a jezů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2016 17.02.2016 09:00
Jez Doudleby n. O., rekonstrukce propusti pro převod ledů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2016 16.02.2016 09:00
MVN Slepotice, Kolajka
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2016
Kancelářská technika a zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2016
VD Rozkoš, dům hrázného, zateplení budovy, rekonstrukce střechy a oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2016 10.02.2016 09:00
Jezbinský potok, Jaroměř - Zaloňov, odstranění nánosů, ř. km 1,700 - 6,000
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
Librantický potok, Rusek - Librantice, odstranění nánosu, ř. km 0,000 - 7,500
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
Velenický potok, Šumbor - Podmoky, odstranění nánosů, ř. km 4,100 - 11,600
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016