Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
IDVT 10175711, Výčapy - Dolní Bučice, ř.km 1,600-3,482, odstranění travního porostu
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Zaříčanský potok, Borek, Zaříčany, odstranění travního porostu ř.km. 0,000-3,984
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Zlatý potok, Třemošnice, odstranění travního porostu, ř.km 1,500-5,000
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2016
Revize zdvihacích zařízení, tlakových nádob a žebříků
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2016 23.05.2016 11:00
DVT Radechovka, Horní a Dolní Radechová, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 10.05.2016 10:00
DVT Čermná, Dolní Čermná, oprava + rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 10:00
Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř. km 1,010-23,945
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2016 29.04.2016 09:00
Krounka, Kutřín, výstavba poldru - projekt
nadlimitní Zadáno 30.03.2016 16.05.2016 09:00
Lampertický potok, Lampertice, rekonstrukce koryta, ř. km 1,230 - 2,785
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2016 11.04.2016 09:00
Loučná, Velké Koloděje, výsadba břehových porostů, LB, úsek č.9, ř.km 4,468-5,642
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2016 08.04.2016 10:00
Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2016 08.03.2016 09:00
MVN Jásenná, obnova vodního díla
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2016 25.02.2016 09:00
Vypracování energetických auditů určených objektů Povodí Labe, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016 09.02.2016 14:00
Rámcová smlouva na zajištění potápěčských prací na vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik
nadlimitní Zadáno 15.12.2015 01.02.2016 09:00
Dolecký potok, Bojiště u Trutnova, rekonstrukce, ř.km 5,080 - 5,160 + Labe, Hostinné, odstranění nánosů v areálu KRPA PAPER, ř.km 1053,680 - 1054,180
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2015 11.09.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016