Veřejná zakázka: VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti – IG průzkum

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12005
Systémové číslo: P19V00000050
Evidenční číslo zadavatele: 119180015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.01.2019

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti – IG průzkum
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení podrobného inženýrskogeologického průzkumu na akci „VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti“ s cílem posoudit základové poměry v místě obnovy VD, zjistit geologickou skladbu zájmového území včetně úrovně skalního podloží a geotechnické vlastnosti zastižených hornin a zemin. Součástí IG průzkumu bude zjištění úrovně hladiny podzemní vody, včetně jejího chemismu a celkových hydrogeologických poměrů na lokalitě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
  Důvod použití jednacího řízení:
  Výjimka z OS VZ
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hradec Králové - Slezské Předměstí
Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky