Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Labe, Pardubice, revitalizace mrtvého ramene - Polabiny, ř. km 966,5 - 967,3
podlimitní Zadáno 21.03.2014 28.04.2014 09:00
Uveřejnění smlouvy - Chaloupská svodnice, Hradec Králové, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2012
Uveřejnění smlouvy - Světská svodnice, Hradec Králové - Světí, výstavba suché retenční nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2012
Úklid nebytových prostor - Pardubice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2006 30.11.2006 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016