Profil zadavatele: Povodí Labe, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž
nadlimitní Zadáno 26.08.2015 13.10.2015 09:00
Geofyzikální průzkumy hrází a objektů v období 2015-2016
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2015 11.09.2015 09:30
Harcovský potok, oprava koryta, ř.km 0,000-4,250
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2015 02.09.2015 10:00
Mrlina, Zábrdovice, rekonstrukce jezu, ř. km 13,094
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2015 02.09.2015 09:00
Lužická Nisa, Proseč, oprava koryta, ř.km 41,400 – 42,260
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2015 31.08.2015 09:00
VD Křižanovice,oprava střešní krytiny
VZ malého rozsahu Zrušeno 15.08.2015 31.08.2015 10:00
Vítkovský potok, ř. km 0,0 - 6,0 vymezení záplavového území - zaměření
VZ malého rozsahu Zadáno 13.08.2015 24.08.2015 12:00
Třebovka, Česká Třebová, oprava nábřežních zdí pod Primonou, ř.km. 10,230 – 10,470
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2015 23.07.2015 08:30
Objekty Z3, víceúčelový objekt povodňového dvora Z3 - hala, sklad, nástrojárna
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2015 16.07.2015 08:30
Mobilní měrný profil
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2015 10.07.2015 08:30
Lužická Nisa, Liberec, oprava koryta ř.km 31,470 – 33,200
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 30.06.2015 08:30
VD Střekov, oprava MPK
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2015 30.06.2015 08:30
Provozní řády 2
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2015 19.06.2015 09:00
MVE Litice, rekonstrukce technologie - garanční měření
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2015 16.06.2015 08:30
Studie proveditelnosti rekonstrukce 11 MVN
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2015 09.06.2015 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016