Veřejná zakázka: MVN Jásenná, obnova vodního díla

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6163
Systémové číslo VZ: P16V00000120
Evidenční číslo zadavatele: 119150010, 219160014
Počátek běhu lhůt: 13.02.2016
Nabídku podat do: 25.02.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Jásenná, obnova vodního díla
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSJ na obnovu vodního díla MVN Jásenná. V opravné části bude projekt řešit vytěžení cca 8 000 m3 sedimentu. Na základě výsledku rozboru sedimentu bude s tímto dále nakládáno v souladu s platnou legislativou. V investiční části bude projekt řešit kompletní rekonstrukci požeráku (sanace betonů, výměna vystrojení včetně odpadní truby), tak aby tento vyhovoval platné ČSN. Na rekonstrukci požeráku bude navazovat rekonstrukce odpadního koryta. Odpadní koryto bude ve dně a na části svahů opevněno betonovými tvárnicemi, zbytek svahů bude zatravněn.
Bližší specifikace viz záměr opravy a investiční záměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 183 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky