Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • IČO: 00027162
  • Adresa:
    Hudcova 296/70
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Klimatizovaná komora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 25.10.2019 10:00
Invertovaný fluorescenční mikroskop s kamerou a zobrazovací technikou
podlimitní Hodnocení 26.09.2019 15.10.2019 10:00
Přístroj k záznamu změny flourescence v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2019 10.10.2019 10:00
Biologický mikroskop s digitální kamerou a analýzou obrazu
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Stereomikroskop s digitálním fotoaparátem a analýzou obrazu
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Termální cykler pro real-time PCR
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 11.10.2019 10:00
Termocyklér 2x48 vzorků
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“)
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 18.10.2019 10:00
Nano/kapilární HPLC sestava s iontovým zdrojem pro rozšíření stávajícího LC-(HR)MS zařízení typu QExactive
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Odstředivka (Chlazená multifunkční centrifuga)
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 09.10.2019 10:00
Vytvoření software / webové aplikace pro evidenci a hodnocení dat o spotřebě léčiv, nemocnosti a léčbě v chovech prasat v ČR
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2019 02.10.2019 10:00
Multifunkční reader pro měření absorbance
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2019 23.09.2019 10:00
Nákup sestav PC včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2019 16.09.2019 10:00
Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně
podlimitní Zadáno 26.04.2019 03.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››