Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • IČO: 00027162
  • Adresa:
    Hudcova 296/70
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ – PROTOTYPOVÁ LABORATOŘ PROBIOVET
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2024 13.03.2024 12:00
Nákup nových serverů s diskovým polem
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2023 16.06.2023 12:00
Roční audit účetní závěrky pro roky 2023, 2024 a 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2022 08.12.2022 12:00
Rekonstrukce prostor laboratoře u CTT
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2022 03.11.2022 12:00
Rekonstrukce Dezinfekční jímky mezi Stájemi 2-3
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2022 27.09.2022 12:00
FVE pro Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2022 21.03.2022 14:00
Experimentální zařízení pro toxikologické testy na vodních organismech
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2021 19.03.2021 10:00
Vysokotlaký homogenizátor/systém na rozbíjení buněk
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 01.03.2021 10:00
Dodávka preparativního chromatografického systému
podlimitní Zadáno 02.06.2020 18.06.2020 10:00
Přístroj k záznamu změny flourescence v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2020 13.04.2020 10:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 03.04.2020 10:00
Dodávka 4 přístrojů
podlimitní Zadáno 09.03.2020 06.04.2020 10:00
Průtokový cytometr
podlimitní Zadáno 02.12.2019 18.12.2019 10:00
Roční audit účetní závěrky pro roky 2020, 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 03.12.2019 10:00
Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 09.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››