Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • IČO: 00027162
  • Adresa:
    Hudcova 296/70
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka preparativního chromatografického systému
podlimitní Příjem nabídek 02.06.2020 18.06.2020 10:00
Dieselagregát pro pavilon ryb
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2020 29.05.2020 10:00
Přístroj k záznamu změny flourescence v průběhu reakce při nastavitelné teplotě potřebné k použití na metodu „Loop-mediated isothermal amplification“ (LAMP) v reálném čase
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2020 13.04.2020 10:00
Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2020 03.04.2020 10:00
Chovná technologie do pavilonu ryb
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2020 06.04.2020 10:00
Dodávka 4 přístrojů
podlimitní Vyhodnoceno 09.03.2020 06.04.2020 10:00
Dieselagregát pro pavilon ryb
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2020 11.03.2020 10:00
Průtokový cytometr
podlimitní Zadáno 02.12.2019 18.12.2019 10:00
Roční audit účetní závěrky pro roky 2020, 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.11.2019 03.12.2019 10:00
Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2019 02.12.2019 10:00
Rekonstrukce pavilonu ryb
podlimitní Zadáno 31.10.2019 26.11.2019 10:00
Klimatizovaná komora
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 25.10.2019 10:00
Invertovaný fluorescenční mikroskop s kamerou a zobrazovací technikou
podlimitní Zadáno 26.09.2019 15.10.2019 10:00
Biologický mikroskop s digitální kamerou a analýzou obrazu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Stereomikroskop s digitálním fotoaparátem a analýzou obrazu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››