Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • IČO: 00027162
  • Adresa:
    Hudcova 296/70
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozpadu světla
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2019 14.02.2019 10:00
Zařízení pro expanzi buněk a expresi proteinů
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2018 12.11.2018 10:00
Vytvoření software / webové aplikace pro evidenci a hodnocení výsledků vyšetření na paratuberkulózu skotu (PTB) za účelem certifikace statusu PTB hospodářství Českomoravskou společností chovatelů, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2018 15.10.2018 10:00
Středotlaké kapalinové chromatografie
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2018 19.10.2018 13:00
Box pro anaerobní kultivaci včetně montáže a zaškolení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.08.2018 10.09.2018 13:00
Hybridní hmotnostní spektrometr
nadlimitní Zadáno 08.08.2018 17.09.2018 10:00
BIOKOMPATIBILNÍ SYSTÉM PRO SEPARACI, PURIFIKACI A CHARAKTERIZACI MOLEKUL A NANOČÁSTIC VYSOKOÚČINNOU KAPALINOVOU CHROMATOGRAFIÍ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2018 26.06.2018 10:00
Roční audit účetní závěrky pro roky 2017, 2018 a 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 27.11.2017 14:00
Optická laserová pinzeta
nadlimitní Zadáno 30.10.2017 08.12.2017 10:00
CD spektrofotometr pro analýzu struktury proteinů
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 12:30
Fluorescenční spektrofotometr
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 09:30
GC/MS – pro lipidomiku
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 10:30
Komplex přístrojů pro celotělní ultrasensitivní zobrazování na malých zvířatech (µCT, optical in vivo imaging)
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 07.08.2017 11:00
Mikroskop atomárních sil a nanoinjekční systém
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 11:30
Systém bioreaktorů pro produkci rekombinantních proteinů v eukaryotických a prokaryotických expresních systémech
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››