Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • IČO: 00027162
  • Adresa:
    Hudcova 296/70
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Průtokový cytometr
podlimitní Příjem nabídek 02.12.2019 18.12.2019 10:00
Roční audit účetní závěrky pro roky 2020, 2021 a 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 03.12.2019 10:00
Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“)
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2019 02.12.2019 10:00
Rekonstrukce pavilonu ryb
podlimitní Hodnocení 31.10.2019 26.11.2019 10:00
Klimatizovaná komora
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2019 25.10.2019 10:00
Invertovaný fluorescenční mikroskop s kamerou a zobrazovací technikou
podlimitní Vyhodnoceno 26.09.2019 15.10.2019 10:00
Biologický mikroskop s digitální kamerou a analýzou obrazu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Stereomikroskop s digitálním fotoaparátem a analýzou obrazu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Termální cykler pro real-time PCR
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2019 11.10.2019 10:00
Termocyklér 2x48 vzorků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Nano/kapilární HPLC sestava s iontovým zdrojem pro rozšíření stávajícího LC-(HR)MS zařízení typu QExactive
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Odstředivka (Chlazená multifunkční centrifuga)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2019 07.10.2019 10:00
Robotická stanice – manipulátor s kapalinami v malých objemech
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.09.2019 09.10.2019 10:00
Vytvoření software / webové aplikace pro evidenci a hodnocení dat o spotřebě léčiv, nemocnosti a léčbě v chovech prasat v ČR
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2019 02.10.2019 10:00
Multifunkční reader pro měření absorbance
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2019 23.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››