Profil zadavatele: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
  • IČO: 00027162
  • Adresa:
    Hudcova 296/70
    62100 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Optická laserová pinzeta
nadlimitní Zadáno 30.10.2017 08.12.2017 10:00
CD spektrofotometr pro analýzu struktury proteinů
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 12:30
Fluorescenční spektrofotometr
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 09:30
GC/MS – pro lipidomiku
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 10:30
Komplex přístrojů pro celotělní ultrasensitivní zobrazování na malých zvířatech (µCT, optical in vivo imaging)
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 07.08.2017 11:00
Mikroskop atomárních sil a nanoinjekční systém
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 11:30
Systém bioreaktorů pro produkci rekombinantních proteinů v eukaryotických a prokaryotických expresních systémech
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 13:30
Systém pro fluorescenční in vitro mikroskopii
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 12:00
Systém pro gelovou permeační chromatografii a separaci v tokovém poli (Flow Field Frakcionace)
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 09:00
Systém pro hodnocení neuromotorických a kognitivních funkcí
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 14:00
Systém pro termální analýzu proteinů a biomolekul – Isotermální titrační kalorimetr a Diferenciální ultrasenzitivní skenovací nanokalorimetr
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 03.08.2017 10:00
Ultracentrifuga 800 000 g
nadlimitní Hodnocení 28.06.2017 07.08.2017 13:00
Zařízení pro přípravu nanočástic v malých objemech technikou nano/mikrofluidního směšování
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2017 09.05.2017 10:00
Administrace veřejných nadlimitních zakázek na nákup přístrojů 2017 v rámci OP VVV
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2017 10.04.2017 10:00
Dvoudveřový (prokládací) laboratorní autokláv
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2017 06.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››